Giải Phóng Như Thế Này Phải Không Anh ? “Chiều Tây Đô“


C:\Users\LE\Desktop\4f613e87647060542ffdd1250c49e2a4--world-hunger-the-hunger.jpg
Phải chăng đây là hình ảnh em bé đại diện cho hàng triệu–triệu người dân Việt-Nam sau ngày Cách-Mạng Giải-Phóng Miền Nam 30-4-1975 ? 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày vinh quang Cách-Mạng giải phóng–“ Độc-Lậpcho Dân-Tộc Việt-Nam hay là khởi đầu sự tủi nhục…! trá hình cho bị trị…! bị Bắc Thuộc bởi Tàu Cộng…! mà ngày nay đã sáng tỏ như một âm mưu bí mật “ Nô Lệ Mới…! “  Dân Tộc Việt-Nam sẽ từ từ bị diệt vong…?  

1/    Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945  Tổ-Quốc Việt-Nam  “  quê hương dân tộc VN của tôi đã bị tàn phá và đói rách như thế nào ?  “ Trên triệu người dân miền Bắc thân thương của tôi đã nằm chết lạnh lẻo, cô đơn trên hè phố vùng đất Bắc Việt / Hà-Nội…? 

      Người chết đầy đường…! người phu quét đường phải dùng xe hốt rác để chất đầy xác người chết …đem đi chôn !     Ôi ! vinh quang cách mạng Tháng 8 chiến thắng “ Độc-Lập, Tự-Do, Hạnh-Phúc, của Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa ! ? “ ( nay là Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa VN ) 

2/     Ai đã Vinh Quang Chiến Thắng Khối Liên Hiệp Pháp 1954 ( Điện Biên Phủ ) ? 

      Nếu không có OSS…và quyền lực của khối khuynh tả…trong Chính-Phủ / Quốc-Hội Mỹ ( CIA ? ) đã quyết định: “ Không ném BOMS ( trận Điện Biên Phủ ) để giải vây…và tạo chiến thắng cho quân-đội Pháp…” Thì ai là kẻ chiến thắng…? sau khi quân đội Pháp đã dụ được quân của Cộng-Sản Việt-Minh và Cố-Vấn Tàu Cộng vào vùng đối núi –thung lũng Điện Biên Phủ…? Nôm na : OSS và Mỹ đã gián tiếp đá văng Pháp ra khỏi Việt-Nam…để chấm dứt chế độ Thuộc-Địa tại Việt-Nam…( giai đoạn một – đã viết phỏng theo tài liệu của Cục ANQĐ/ VNCH ) 

3/   Ôi ! — vinh quang chiến thắng sau 1954 ! Người dân miền Bắc thân thương của tôi đã bị giết chết thảm khốc… khoảng gần 200,000 người…

   Sau đó người dân miền Bắc đã sống dưới chế-độ khắc nghiệt, tàn bạo…và quyền lực sinh sát của tên gìa Hồ-Chí-Minh với lũ lãnh đạo Đảng Cộng-Sản Việt-Nam…

   Toàn dân miền Bắc thân thương của tôi đã bị ngu dân hóa…! sống trong u-mê dốt nát tối tăm…nghèo đói, chậm tiến, kém văn minhNgười dân đã được giáo dục xem chính quyền và dân miền Nam như kẻ Thù…Lãnh đạo cộng sản đã tạo cho người dân chỉ có hiếu chiến…! sự căm thù…! giết và giết… ! giết cho cánh đồng Lúa Đỏ Trổ Bông VàngGiết cho máu tưới thắm cỏ cây…trổ thành bông hoa chiến thắng mùa XuânVinh Quang cho Hà-Nội...! cho chiến dịch Mao—Minh đã đánh tan Đế Quốc Mỹ…Bọn Tư Bản Da Trắng Âu-Châu…và Bọn Phương Tây…! 

4/   Cộng-Sản Bắc-Việt Hà-Nội vinh quang chiến thắng Đế-Quốc-Mỹ và Ngụy Quân–Ngụy Quyền miền Nam Việt-Nam 30-4-1975 ! ? ( Chỉ là Vinh Quang trong Ô Nhục và Chiến Thắng Nhơ Bẩn mà thôi…của những Lãnh Tụ / Lãnh Đạo thấp kém, hèn hạ, qủy quyệt, sắt máu, ác độc…mà thôi ! )

   Lãnh Đạo Cộng-Sản Việt-Nam chỉ biết Lưu Manh, Lật Lọng, Trả Thù…đã giết hại khoảng 250.000 người thuộc chính quyền miền Nam / VNCH  trong các trại tù…( Bruce Herschensohn ) 

   Sự thật, Chiến Tranh Việt-Nam / Đế-Quốc-Mỹ đã không thua và không tháo chạy…! Họ đã ra đi trong ngang nhiên và êm đẹp…Những kẻ Vinh Quang chiến thắng…không đủ trình độ để hiểu :  ” Thắng trong cái Thua…!  “ và Thua Đậm mà không hay…hởi những tên Lãnh-Tụ / Lãnh-Đạo “ Ngố và Ác Độc ! “

5/   Ôi ! Vinh Quang chiến thắng : Có biết bao nhiêu hình ảnh những em bé Việt-Nam đói rách lang thang đầy đường…! ngồi chết đói bên vỉa hè, dưới thành cầu, nơi thùng rác…hay ngồi bốc đồ ăn rơi rải trên đất…như hình ảnh ở trên…! ( sau 30-4-75 )

      Có bao nhiêu người dân nằm chết co ro–trên ghế đá công viên—hay trong bụi cây rậm…! chết trên hè phố đường Tự-Do, bên lề đường Công-Lý… ! ( ? ) 

      Dưới chân tượng Bác Hồ Vinh Quang Chiến Thắng—Độc-Lập ! có rất nhiều người ăn mày và đĩ…đứng đầy xung quanh–xin tiền hay mời khách…

6/   Những tên lãnh-đạo gian ác của Tàu Cộng, Tàu Bắc-Kỳ Cộng và Cộng Việt Bắc-Lỳ Hà-Lội… đầy mưu mô thủ đoạn, gian manh ác độc…! Cai-trị hành xử vô đạo, vô nhân tâm, vô lương tri, vô đạo-đức…! đã lập mưu Lừa Bịp, Ăn Cắp, Ăn Cướp đất đai, tài sản, vàng bạc, đời sống sinh mạng và nụ cuời của toàn dân Miền Nam…nhất là người dân miền Nam vùng 3, vùng 4 — hiền lành, vô tư, chất phát…! 

     Hãy coi chừng…! “ của Caesar phải trả lại cho Caesar…! của Trời Đất phải trả lại cho Trời Đất…! kẻo không–sẽ phải trả cho cái nợ Nghiệp Báo–Nhãn Tiền…không xa đâu ! Toàn Dân Việt-Nam sẽ thức tỉnh ! 

                                      Ôi !  Cách-Mạng Giải-Phóng, Độc-Lập , Tự-Do, và Hạnh-Phúc…!

7/  Ôi !  Ngày 2 tháng 9 Vinh Quang — Độc-Lập ! có gỉa tạo hay không ?  

      30-4-75 Giải-Phóng…Chiến dịch chiến thắng của Mao-Minh ! đã thành công vĩ đại… ( ? ) 

      Ôi !  Lãnh-Tụ…Lãnh-Đạo…!   “ Không được nổ súng trước quân thù đang xâm lược…!  Gạc Ma ? 

      Người lính Quân-Đội Nhân Dân–chết ngậm ngùi, đắng cay, im lặng trên biển cả…” 

      Ôi !   Lãnh-Tụ…Lãnh-Đạo…!  “ Thà mất nước…! còn hơn mất Đảng…” có ô nhục lắm không ? 

               Thật tội nghiệp !  cho những ai không có một quê hương…! để nghĩ đến và ưu tư…!

               Thật tội nghiệp ! hèn hạ, vô liêm sỉ…cho những ai đã mất linh hồn…! Cho những ai đã chối bỏ quê hương…! hay tự nguyện bán rẽ–quê hương cho quân thù…! đẩy dân tộc vào vòng “ Nô Lệ / Bị Trị…”

8/   Có đau lắm không ! cho những ai…và dân-tộc nào đã bị lừa bịp…để chiến đấu, chết cho những kẻ đã và đang trá hình ăn cướp, xâm lược Tổ-Quốc ( quê hương ) của họ…Hơn thế, dân tộc đó đã và đang  gián tiếp bị khống chế…! bị trị…! bị hủ hóa…! bị đồng hóa…! bị làm nô-lệ từ từ sẽ bị diệt vong…!  

                               Nếu Dân-Tộc đó không “ Hành Động “ để tự cứu lấy chính mình…!

                                                                                      Lời Cuối ! 

     Phải chăng ngày 2 tháng 9 là ngày Vinh Quang Chiến Thắng và Độc-Lập trên đất nước ( Tổ-Quốc ) 

Việt-Nam ! ? Hay là ngày khởi đầu cho sự gián tiếp trá hình mà Dân-Tộc Việt-Nam sẽ bị trị, bị làm “ Nô Lệ “ bị đồng hóa và bị mất nước…! 

                                               Giải Phóng Như Thế Này Phải Không Anh …!  ???

    Tôi đồng ý với nhiều học gỉa trên diễn đàn đã kêu gọi hàm ý : “ Hởi Dân-Tộc Việt-Nam…! Hởi người lính chiến Quân-Đội Nhân Dân…! Hởi Cán-Bộ và Cảnh-Sát…hãy hành-động…! hãy quay lưng lại…! hãy quay súng lại…! để nhận diện kẻ thù đã và đang Phản Quốc / Bán Nước / Cầu Vinh…Họ đang bí mật hủy diệt Dân Tộc Việt-Nam và qúi vị một cách từ từ…

   Hãy trở về với dân-tộc Việt…! Toàn dân Việt-Nam đang trông chờ các anh…! 

   Hãy ‘ Hành Động ‘ để tự cứu lấy chính mình, cứu thế hệ cháu chắc ( mai sau )…của qúi vị, và cứu người dân Việt… ra khỏi cảnh Nô-Lệ tối tăm…! không có tương lai…! trên con đưòng bị hủy diệt !  ” 

         Nhạc-sĩ Việt-Khang đã khắc khoải, thổn thức với quê hương “  Việt-Nam còn hay đã mất…! ?

                          Nguyễn-Lễ                     Leflower7@yahoo.com        September 1 ,  2021 

ATT.   Kính xin phép tạm xử dụng tấm hình của tác giả–mà tôi không biết là của ai !

         ( để diễn tả sự chiến thắng Vinh Quang của Cách Mạng Việt Minh / VNDCCH ( CH/XHCN/VN ) 

Tags: , ,

Comments are closed.