MÁC-XÍT XHCN KHÔNG THỂ THỐNG TRỊ NƯỚC MỸ


(Marxist Socialism Can`t Be of Dominance in USA)

 Qua bài báo Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 469, Xi Van Fleet, là một trong 6 diễn giả trong buổi thảo luận về “Thuyết Chủng Tộc Hệ Trọng,” CRT, có nói câu này: “Tôi muốn người Mỹ biết rằng những điều đang xảy ra hôm nay là cộng sản đang cướp chính quyền.” Tuy Xi Van Fleet, Bà mẹ di dân sống còn cuộc cách mạng văn hóa Mao, nói rất đúng nhưng tôi vẫn lạc quan tin rằng Mác-xít XHCN không thể nào thống trị nước Mỹ, mặc dù chủ nghĩa Mác-xít đã ngự trị lâu nhiều thập niên trong ngành giáo dục Mỹ.  Cướp chính quyền như Van Fleet nói thật sự là do kết quả bầu cử kiểu Covid-19 loạn xạ chỉ tạm thời rồi đi, không khả năng đi đến độc tài toàn trị.

Lấy CRT (critical race theory) làm thí dụ điển hình nóng bỏng đang bị dư luận chống đối dữ dội, bởi vì CRT không phải đơn giản là chống kỳ thị hay phân biệt đối xử thông thường như ai cũng mong nuốn, nhưng nó là “ý thức hệ sách động chủng tộc” nằm trong sách lược CS/Mác-xít. 

Tuy Epoch Times cho rằng việc phản đối CRT mạnh mẽ chỉ có từ phong trào quần chúng (absolutely grassroots), hay “tuyệt đối đáy tầng” (Sổ Tay Ký Thiệt), nhưng theo tôi, nước Mỹ rất khác biệt là còn nhiều cơ cấu khác chống CRT hữu hiệu hơn, đỏ là Hiến Pháp, là lưỡng đảng, là quân đội và ngay những chính trị gia, những quan chức cao cấp gốc Phi, điển hình như Bác Sĩ da đen Ben Carson kêu gọi đánh thuyết chủng tộc nghiêm trọng này để chấm dứt ý thức hệ Mác-xít.

Bác sĩ Ben Carson, từng là ƯCV tổng thống 2016 và là cựu BT Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị, đã viết bài CRT với tựa đề: “Đánh thuyết chủng tộc nghiêm trọng là cách chúng ta chấm dứt cái ý thức hệ phân biệt chủng tộc rõ ràng này.”  Tôi dùng từ “nghiêm trọng” vì CRT có âm mưu gây ra tình trạng nghiêm trọng cho xã hội Mỹ để tiến tới cách mạng lật đổ.

BS Ben Carson nói: “Chúng ta không thể cho phép CRT cướp mất của trẻ em cái hy vọng tương tự đã thấm nhuần trong tôi. Lớn lên nghèo khổ ở Detroit, nếu tôi đã tin, theo lời xúi giục của thuyết chủng tộc nghiêm trọng, rằng số phận của tôi tùy thuộc vào chủng tộc, tôi sẽ không có được địa vị như ngày hôm nay.”

Theo BS Carson, “cái ý thức hệ chia rẽ này tìm cách thay thế giá trị bình đẳng cơ hội truyền thống Mỹ bằng một chế độ chụp mũ người da trắng nào cũng là kẻ áp bức chủng tộc và gán cho các dân tộc thiểu số đều là nạn nhân.”

BS Carson còn cho rằng việc động viên công dân khắp nước gia nhập các ban giáo dục nhà trường và chính quyền địa phương để loại ra những “lý thuyết âm mưu sách động chủng tộc” giống như CRT từ trường học, thương trường và chính quyền là bước đầu hứa hẹn làm mất dần đi sự ngự trị của chủ nghĩa Mác-xít lâu nhiều thập niên trong ngành giáo dục Mỹ.

Điều đáng chú ý ở đây là Bà Van Fleet và BS Carson, gốc Phi, có những nhận định đều y hệt:

Bà Van Fleet nói, “Ông nội của CRT và CCT (Class Conflict Theory) là cùng một người, Karl Marx. Và lý tưởng là văn hóa Mác-xít. Giống như CRT, CCT của Mao chia rẽ con người ra thành từng nhóm: những kẻ áp bức và những kẻ bị áp bức. Chỉ có một khác biệt là… giai cấp thay vì chủng tộc.”

BS Carson nói: “Mác-xít cổ điển, đẻ ra CRT, chú trọng mâu thuẩn giai cấp, còn CRT thay thế giai cấp bằng chủng tộc, hoàn toàn không biết đến thất bại thấy rõ của các ý thức hệ Mác-xít, khác với dân Cuba, họ đang phản đối chống lại những thất bại của Mác-xít chính lúc này.”

Bà Van Fleet nói: “Hồng Vệ Binh của Mao được dùng để bạo động, hôi của, gây loạn và thủ tiêu tất cả nhân viên công lực và phá hủy hệ thống tòa án. Việc đó giống y hệt những gì chúng ta đã thấy trên đường phố tại Mỹ năm ngoái, ám chỉ những cuộc nổi loạn do những cán bộ Black Lives Matter tổ chức. Hơn nữa, Van Fleet tin rằng không có gì khác nhau giữa những chiến sĩ công lý xã hội ngày nay tại Mỹ và Hồng Vệ binh của Mao.”

BS Carson thì “Những hậu quả của ý thức hệ cực đoan đã đang tàn phá đất nước.  Bạo loạn khủng khiếp ở Portland và các nơi khác, mà thiệt hại của nó đã được xem là những bạo loạn đắt tiền nhất trong lịch sử Hoa Kỳ…”

Còn nhiều chi tiết về CRT trong bài viết của BS Ben Carson, chứng tỏ Ông đã biết nó từ lâu và rất rõ, nhưng xin để đọc giả tự xem thêm để tường tận hơn. “Dr. Ben Carson: Fighting critical race theory – here’s how we …

Bài này muốn nhấn mạnh đến chế độ lưỡng đảng ưu việt Hoa kỳ.  Cho dù ĐDC bây giờ đi theo chính sách của nhóm Mác-xít, Dân Chủ XHCN, nhưng một khi ĐCH chiếm lại đa số Quốc Hội thì chắc chắn tình thế phải thay đổi.  Đó là lý do cộng sản không thể nào cướp chính quyền để toàn trị lâu dài bằng đường lối chính trị, nếu không phải là độc đảng có quân đội bảo vệ.

Luật pháp HK cho phép dân mua súng đạn để phòng thân, nhưng không có một đảng chính trị nào được võ trang riêng như một lực lượng như đảng CS ở các nước khác.  Quân đội HK lãnh lương quốc gia, không đảng phải, không chính trị và chỉ tuân theo HP để phục vụ tổ quốc.  Ở một nước độc đảng trị thì làm gì có cái gọi là quận đội nhân dân hay công an nhân dân?

Thượng Viện vừa thông qua tu chính án của TNS Cộng Hòa Tom Cotton, Arkansas, nhầm ngăn ngừa dùng quỹ liên bang để thúc đẩy CRT ở học đường.  Nguồn: “Senate passes Cotton’s amendment preventing federal funds from promoting CRT in school”

Cho nên, mặc dù Bảy D đã hủy bỏ pháp lệnh của Tiền nhiệm cấm giảng dạy CRT, nhưng chẳng hiệu quả bởi vì ở các tiểu bang Cộng Hòa, Quốc Hội đều ra dự luật cấm CRT.  Cũng như chấm dứt tài trợ ngành cảnh sát là nghị trình của DC/XHCN, nhưng nó chỉ thực hiện được ở các tiểu bang DC thôi, chứng tỏ những nghị trình Mác-xít không được thi hành toàn diện và toàn trị.  Đây là bằng chứng cho thấy Mác-xít không thể sinh sôi nẩy nở ở một nước như HK, mà HP được bảo vệ bởi cơ quan lập pháp lưỡng đảng và lưỡng viện.

Còn theo Hiến Pháp thì không có chỗ nào chứng tỏ chính sách HK có kỳ thị chủng tộc một cách có hệ thống như CRT rêu rao Dự án 1619, bóp méo lịch sử nhắm hợp lý hóa CRT, bởi vì sự thật ngày 4.7.1776 Mỹ mới bắt đầu có lich sử.  HP không kỳ thị, đó chẳng qua là do những viên chức còn đầu óc kỳ thị, nhưng những cá nhân làm sai chính sách thi có luật pháp dưới chế độ pháp trị.

Vì bản chất con người kỳ thị chứ không phải chính sách kỳ thị và nếu nói “số phận con người tùy thuộc chủng tộc” như luận điệu CRT thì làm sao có tổng thống Barrack Obama? Cũng như BS Carson nói nếu Ông tin CRT thì Ông đâu có địa vị là bác sĩ Bộ Trưởng nước Mỹ như bây giờ.  

Vậy thì thúc đẩy CRT có cần thiết không, vì lý do gì? Nếu nói vì nhiều Mỹ đen bị cảnh sát giết thì cũng phải nói vì có nhiều Mỹ đen bạo lực với cảnh sát hay nhân viên công lực, chính là nguyên nhân đưa đến cái chết, ở nước nào cũng vậy thôi. 

Tóm lại, mặc dù ĐDC ngày nay gồm cực tả Cực Đoan và Dân Chủ XHCN, nhất là có PTT gốc “dây mơ rễ má” là Mác-xít 100%, nhưng nó cũng chỉ là một đảng chính trị thuần túy nay lên mai xuống, chứ không phải là độc đảng trị dưới tay có quân đội như ở các nước độc tài CS.  Nếu đảng đối lập tới phiên lên nắm quyền Quốc Hội thì cũng sẽ hủy bỏ Cực đoan và Mác-xít XHCN bởi nó không có trong Hiến Pháp HK.  Bằng chứng này cho thấy sự phản ứng mạnh mẽ của quần chúng và đảng đối lập chống lại CRT (con đẻ của Mác-xít) và chính sách giải ngân ngành cảnh sát (nghị trình của nhóm cực đoan DC/XNCN).

Một Quốc Hội lưỡng viện và lưỡng đảng bảo đảm được Hiến Pháp không Mác-xít và ngăn chận được chế độ độc tài CS, và đó là lý do dù Mác-xít đã ngự trị ngành giáo dục Mỹ qua nhiều thập niên, nhưng Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia Dân chủ Tự do và Pháp trị hàng đầu.  (18/08/2021)

Thomas Phạm

Tags: , ,

Comments are closed.