Posts Tagged ‘Việt Minh’


Tài liệu để lộ bản chất cộng sản của Việt Minh và “chính phủ VNDCCH” ngay từ đầu

Sunday, July 18th, 2021

TƯỜNG TRÌNH- PHẠM NGỌC THẠCH (*) ĐẠI DIỆN CỘNG SẢN VIỆT MINH ĐI GẶP PHÁI BỘ SÔ VIẾT TẠI THỤY SĨ NGÀY 20/9/1947 (TỪ WILSON CENTER) ĐỂ XIN VIỆN TRỢ

GHI CHÚ: Vì là bản tường trình của đại diện của CSVN nên chắc chắn là không chính xác, chúng ta chỉ dùng để tham khảo. LTS

(more…)