Archive for April 20th, 2022


Thời sự Việt Nam Thứ tư 20 tháng 4 năm 2022

Wednesday, April 20th, 2022

Ân xá Quốc tế chỉ trích luật buộc Facebook “gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp trong 24 giờ” – RFA
20/4/2022

Ân xá Quốc tế chỉ trích luật buộc Facebook "gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp trong 24 giờ"

Một người dùng mở màn hình đăng nhập mạng xã hội Facebook /Reuters 

(more…)

Tâm không bình mặt sao an

Wednesday, April 20th, 2022
Ellon Musk
(more…)