20 năm học tập, làm theo…Hồ Chí Minh !!! – Thiện Tùng


21/12/2021

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjwbVws5HicTrvXeb9TnZGrWABaYZHTjoVBGqUB1-GMCjikoHEXjzmmwzaPekFOFFxfi6KQB5bAs9UP2fH-MNoY9ICpy5Z1i-3FZx6RFRJmfdZDHbOBFr2_0e_R87xACJPSeuB3CVaowRTXqgSe2xaOSFZPoaerkjzFWUHovwEm6UoG3-b3xpTlUFAbVg=w640-h238
Đờn khảy tai trâu – Ảnh minh hoạ

Sau 32 năm tính từ khi Hồ Chí Minh qua đời (1969- 2001), khi Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí thư, Đảng Cộng CSVN mới đề ra chủ trương: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì sao việc học tập nầy không đề ra sớm hơn để may ra hạn chế được nạn tiêu cực, tham nhũng trong đảng cầm quyền?.  

Trong khi chờ đợi Đảng CSVN trả lời câu hỏi nầy, dựa vào những gì đã xảy ra, tôi nhận xét tổng quát bằng câu: “Đói mới ăn rau, đau mới uống thuốc”.  

Bối cảnh lịch sử:

Chưa hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ V, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, ông Trường Chinh lên thay. Trong thời gian chưa đầy 6 tháng (14/7/1986-18/12/1986), ông Chinh soạn ra dự thảo văn kiện trình Đại hội VI về “Đổi mới kinh tế”.

Đại hội VI chẳng những chấp nhận về “Đổi mới Kinh tế” còn khuyến khích “đảng viên phải biết làm giàu”. Từ đó nạn “Tiêu cực” xảy ra trong Đảng.

Khi ngồi vào ghế Tổng Bí thư, ông Nguyễn văn Linh chủ trương “Đổi mới báo chí” và bật đèn cho các địa phương thành lập “Hội Cựu kháng chiến”, thực hiện 2 mũi giáp công chống “Tiêu cực” trong Đảng.

Suốt 15 năm, mỗi ông một nhiệm kỳ 5 năm, hết ông Nguyễn văn Linh (ĐH VI), ông Đỗ Mười (ĐH VII) đến ông Lê Khả Phiêu (ĐH VIII) làm Tổng Bí thư, cũng không loại trừ được “tiêu cực” trong Đảng. Khi thấy “vi khuẩn” thâm nhập ngày càng sâu rộng vào “não bộ”, các ông vội chuyển đổi 2 từ “tiêu cực” bằnh 2 từ “tham nhũng”. Các ông cố chận mà nó không đứng, cố đẩy mà nó không lùi – cứ rấn tới mãi. Không có thuốc gì để trị nạn “tham nhũng” nầy, các ông mới  bắt đầu nghĩ đến việc dùng “tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh để cải hoá đảng viên.

Mãi đến Đại hội IX (2001), khi ngồi vào ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu, ông Nông Đức Mạnh mới chính thức chủ trương phát động trong trào “Học thập, làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh”.

Tính từ khi phát động phong trào nầy cho đến nay đã tròn 20 năm (2001-2021) mà tham nhũng chỉ có tăng chớ không giảm, nó không chỉ ở cấp thấp mà còn thâm nhập vào cả cấp cao nhứt như chúng ta đã thấy.

Bối cảnh hiện tại:

Trong khi chưa có thuốc gì tốt hơn để trị  tham nhũng  thì có chi dùng nấy. Cũng như trong chống dịch COVID 19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Vác-xin tốt nhứt là vác-xin được tiêm sớm nhứt”.

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp cho cấp Trung ương và trực tuyến cho cấp Địa phương trên phạm vi toàn quốc, vừa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vừa tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tham dự trực tiếp hội nghị nầy có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Cùng dự còn có các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng đại diện các Ban, Bộ, ngành cấp Trung ương. Tham dự trực tuyến  với các địa phương trên toàn quốc.

Cũng như các lần trước, lần nầy các vị  dự hội nghị, hội thảo, không để thời gian chết, tiếp tục thi nhau “bắn bỗng”. Mời đọc những trích đoạn nguyên văn (chữ nghiêng) dưới đây để thụ hưởng đầy đủ hương vị:

—  Báo cáo sơ kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mang 2 yếu tố vừa có định tính, vừa có định lượng. Việc học tập, chỉ nói được nhiều kết quả về định tính:“Việc học tập làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh đạt được kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Về thi đua, khen thưởng lại nói được về định lượng:“Toàn quốc có 136 tập thể, 187 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn 2016 – 2021”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát dài, nhưng chung quy vẫn không thoát ra ngoài phần ông nhấn mạnh, nguyên văn: “Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao”.(đọc toàn văn sẽ rõ). 

—  Ngày 19/11/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học sơ kết về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân kết quả và hạn chế để phát huy, và uốn nắn trong những đợt học tập tiếp theo vào những tháng, năm tới.    

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjm_DAclT3FUqtj8kecjA-PiQfdeVf5n9bCriaY-15qlhTcKu-Vo3AV9hYJklvj5BAHjhI72VZVnCORybuvhF9FKBQ1C1qRszjMtNS_CoFkU9Fn3w3y2bSIribIzQXjpQGFChRURQZXJkQSvU-AZnVsJjGJ9vQy427kQfiEEHPZLKSKSQEKeynQ2XKrkQ=w640-h462
Toàn cảnh cuộc Hội thảo– Ành Tuyên Giáo Trung ương.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, lãnh đạo Ban tuyên giáo các tỉnh/thành ủy khu vực phía Bắc, đội ngũ chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Chủ trì Hội thảo nầy do ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương chủ trì. Ông Giang phát biểu khai hội: 

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được bổ sung, phát triển qua mỗi nhiệm kỳ;

 “Quán triệt việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội”.

 —  Chiều 16/12/2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nên nói cũng hơi dài, xin trích những ý chính: 

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành truyền thống của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ;

“Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, sát đối tượng, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ;

“Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Gia Định -Thành phố Hồ Chí Minh luôn vinh dự và tự hào sâu sắc về Bác Hồ. Tâm hồn, cốt cách, cuộc đời, sự nghiệp của Bác luôn sáng ngời trọn vẹn trong trái tim của mỗi cán bộ và người dân thành phố mang tên Bác. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành truyền thống của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ;

“Tiếp nối truyền thống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được Đảng bộ thành phố xác định là một trong những công việc cốt lõi, then chốt và thường xuyên. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý thức công dân và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước”.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzzVAKZCVYrL9HCsJGGE2Nb3L6hoCt7Lhza3mYTsoAJpv1Xf_E7aSmK5YSXqcc2giCriOEzyfg24wCdseRkkwf83EEoKrbifIQlwyIyW67FWGNzllxwk6epdZdqJyThx4qRq7e7_1VxxVA5-xO7_oSIFLghSirF8tmqwb1e121Cn8wYVG4O1tmJ4T-Uw=w640-h310
Lễ trao Bằng khen cho các tập thể đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Cuối cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 169 tập thể và 226 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Nhận xét và đề xuất của người viết bài nầy:

Nhận xét:

– “Tư tưởng, đạo đức, phong cách” của Hồ Chí Minh bao la, mong lung… quá, người ta dầu có muốn học cũng không biết phải học cụ thể những gì . Tại sao lãnh đạo không nêu ra từng việc cụ thể để người ta dễ học tập, làm theo. Cứ nói chung chung như “tát nước bè” hay “nước đổ đầu vịt” không thấm vào đâu! .  

– Việc phát động phong trào “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” Hồ Chí Minh đã trải qua 20 năm (2001-2021) chớ ít gì? Cứ nhai đi nhai lại nát nhừ những cụm từ quen thuộc, chỉ mang tính chất định tính – người ta có nghe nhưng không hiều, khác nào đờn khải tai trâu. Do không hiểu, chẳng những người ta không làm theo mà lắm người làm ngược lại. 

–  Vì là chủ trương trên, dưới phải thi hành.  Có hiện tượng làm chiếu lệ, nặng phô trương hình thức, mang tính chất ganh đua để nhận thưởng là chính.  

Đề xuất:

Theo tôi, chúng ta đừng nói chung chung nữa, trước mắt nên phát động phong trào học tập, làm theo lời Cụ Hồ nói: “Cần, kiệm, liêm, chính”, phải xem đây là tiêu chuẩn cán bộ. Kiểm điểm, lựa chọn hay sa thải cán bộ phải lấy từng chữ ra đối chiếu: Có cần không, có kiệm không, có liêm không có chính không. Phải sử dụng cần, kiệm, liêm, chính như là “kính chiếu yêu” rọi vào từng cán bộ “ngô, khoai” sẽ rõ.

Với đội ngũ cán bộ đương quyền hiện có, nếu dùng “kính chiếu yêu” rọi vào từng mặt, chắc chắn sẽ rụng như sung trong mưa bão..

Cần gì hơn, chỉ cần có đội ngũ quan chức thực sự đạt chuẩn “Cần, kiệm, liêm, chính” là tốt cho nước, cho dân lắm rồi.  Đây không chỉ tiêu chuẩn quốc gia mà là tiêu chuẩn quốc tế.  -/-

Huỳnh Ngọc Chênh Blog

Tags: , , ,

Comments are closed.