“Gót Chân Minh Tuệ”


Mặc Lâm Youtube

“Gót Chân Minh Tuệ”

Đi ngang qua Huế ngày 2/6/2024

Gót chân Thầy Thích Minh Tuệ thay đổi cả một guống máy hàng chục năm qua khống chế phật giáo Việt Nam. Gót chân ấy sẽ xua tan bóng tối, quét sạch bọn ma tăng và giúp cho người phật tử Việt Nam thấy được con đường chính đạo dẫn tới việc tu hành đúng nghĩa. Mặc Lâm youtube

Comments are closed.