50 Năm Hiệp Định Paris 27-3-1973

Why did North Vietnam violate the 1973 Paris Peace Accords? - Quora
Báo quân đội Hoa Kỳ ngày 27-1-1973

Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp Đình Hòa Bình cho Việt Nam được ký kết tại Paris nhằm chấm dứt chiến tranh tại Việt năm giữa 4 bên tham chiến. Toàn thế giới đều vui mừng vì nghĩ rằng không còn chiến tranh tại mảnh đất đầy đau khổ ở Đông Dương trong đó có Việt Nam.

Thật sự có phải như vậy không? Hòa bình đã đến với dân tộc Việt Nam chưa? hậu quả như thế nào?

Nhân dịp 50 năm kỷ niệm ngày ký hiệp định này, chúng ta đọc lại những bài viết liên quan để nhận định thêm. Quý độc giả có thể bình luận ở phần cuối của mỗi bài. Xin bấm vào những đường dẫn dưới đây để đọc. Ban Biên Tập