Toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973. 


Bản Scan

Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp Định nầy. Chú ý Chương V Điều 15Chương VIII Điều 21 để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

paris1973-16
paris1973-1
paris1973-2
paris1973-3
paris1973-4
paris1973-5
paris1973-6
paris1973-7
paris1973-8
paris1973-09
paris1973-10
paris1973-11
paris1973-12
paris1973-13
paris1973-14
paris1973-15

Comments are closed.