Posts Tagged ‘cách ly’


Cảnh một trại cách ly covid-19 tại quận 8, TP. HCM (tháng 7/2021)

Friday, July 23rd, 2021