Posts Tagged ‘Canada’


Thời tiết nóng kỷ lục gây chết người ở miền Tây Hoa Kỳ và Canada

Thursday, July 1st, 2021

By thoisu 02 , July 1, 2021 0 Comments

Khói và ngọn lửa được nhìn thấy trong trận cháy rừng ở Hồ Sparks tại Khu vực Thompson-Nicola, British Columbia, Canada, ngày 29 tháng 6 năm 2021, trong hình ảnh này thu được qua phương tiện truyền thông xã hội.  DỊCH VỤ BC WILDFIRE qua REUTERS

Ngọn lửa trong vụ cháy rừng ở Hồ Sparks Khu vực Thompson-Nicola, British Columbia, Canada, ngày 29 tháng 6 năm 2021. BC WILDFIRE qua REUTERS

(more…)