Posts Tagged ‘không kêu oan’


Việt Nam – Luật sư Phạm Lệ Quyên, Phiên phúc thẩm vụ án Đồng Tâm: mẫu đơn không cho phép ghi là kêu oan

Sunday, February 28th, 2021

27/02/2021

Vụ án Đồng Tâm sẽ được xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vào 8h00 ngày 08 tháng 3 năm 2021.

(more…)