Posts Tagged ‘yên bái’


Võ Hồng Ly: 17/06/1930 – 17/06/2023

Saturday, June 17th, 2023

17/6/2023

(more…)

Vụ Án Yên Báy: Không Thành Công Thì Thành Nhân – Sử gia Trần Gia Phụng (*)

Thursday, June 17th, 2021

By thoisu 02 , June 17, 2021 0 Comments

(*) Giáo sư Trần Gia Phụng
  • Nguyên quán: tỉnh Quảng Nam
  • Tốt nghiệp Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Huế năm 1965
  • Tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Sử học Đại Học Văn Khoa Huế năm 1965
  • Trước năm 1975: Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và
  • Giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Đà Nẵng năm 1974.
    • 1975-1995: Nghỉ dạy, sinh sống tại Đà Nẵng và Sài Gòn.
    • 1995 đến nay: Định cư tại Toronto, Canada.

http://www.viethoc.com/Ban-Ging-Hun/tran-gia-phung

(more…)