Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa (trước 30/4/1975)


4d  · Nguyễn Nam is with Viet Nguyen Trong.  · 

Tại sao bằng đại học của Việt Nam Cộng Hoà có giá trị ở hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới trước 30/04/1975?

Tại vì:

1-Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hoà dựa trên giá trị cá nhân của từng em học sinh để phát huy,đào tạo và phát triển thành tài năng trong tất cả các lĩnh vực,ngành nghề.

2-Tuyệt đối tôn trọng tính tự do tư tưởng của các em học sinh ngay từ tuổi thiếu niên.

3-Lấy các giá trị nhân bản, dân tộc làm nền tảng để phát triển xã hội, xây dựng đất nước văn minh.

4-Ngay từ lớp 7 tới lớp 9 các em học sinh đã được làm quen với nghệ thuật và kỹ năng hùng biện để bảo vệ các quan điểm cá nhân độc lập của mình.

5-Anh ngữ tuy không phải là ngôn ngữ thứ hai nhưng số tiết học Anh ngữ rất cao. Rất nhiều học sinh lớp 11 và 12 hoàn toàn có thể đọc sách, tạp chí nước ngoài ngay từ nguyên bản.

6-Đến lớp 11,12 học sinh bắt đầu làm quen với môn triết học, được tiếp cận và tự do nghiên cứu tất cả các triết thuyết và tư tưởng của những nhà tư tưởng có ảnh hưởng quan trọng nhất của nhân loại và trên thế giới (kể cả Các Mác-Ăn -Ghen, Lê Nin, Mao Trạch Đông và thuyết cộng sản, chủ nghĩa xã hội) với tài liệu đầy đủ.

7-Từ lớp 6 đến lớp 9, học sinh đã làm quen với môn thuyết trình. Từ lớp 10 học sinh sẽ bắt đầu học về khoa hùng biện để khi lên đại học hoàn toàn có đủ khả năng trình bày, diễn thuyết trước đám đông về một đề tài khoa học-xã hội nào đó của mình một cách chặt chẽ, thuyết phục.

8-Học xong trung học, tất cả các học sinh đều có ý thức về nhân quyền, dân sinh, quyền ứng cử, quyền tranh cử và luôn đặt Tổ Quốc-Trách Nhiệm-Danh Dự lên hàng đầu.

Thời Việt Nam Cộng Hoà, lương giáo viên, bác sĩ, y tá thuộc loại cao nhất. Giáo dục được nâng lên tầm Quốc Sách để xây dựng thành chiến lược phát triển Quốc Gia.

Liên Hoa Đào.

Comments are closed.