Nguyên nhân (vụ Tây nguyên) của mọi nguyên nhân chính là sự bội ước của Đảng Cộng Sản Việt Nam


Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

21/6/2023

https://thoibao.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-21_101330.jpg

Hình: Status trên trang cá nhân của nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn 

Ngày 18/6, trên trang Facebook cá nhân của nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn có bài “Đâu là nguyên nhân những bất ổn ở Tây Nguyên từ 1975 đến nay?”

Tác giả cho biết, Hãy đọc lại Chương trình của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, ta sẽ thấy đáp số.

Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua con bài Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã hứa hẹn với người Thượng như sau:

“Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền bảo hộ quyền lợi chính đáng của ngoại kiều và kiều bào.

1/ Thực hiện quyền dân tộc tự trị:

Thành lập các khu tự trị ở các vùng dân tộc thiểu số trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Các dân tộc đều có quyền tự do dùng và phát triển tiếng nói và chữ viết của mình, tự do giữ gìn hoặc thay đổi phong tục tập quán của mình. Bãi bỏ chính sách ngược đãi, cưỡng bức đồng hóa của Mỹ -Diệm hiện nay.

Giúp đỡ các dân tộc thiểu số tiến kịp trình độ chung bằng cách phát triển kinh tế, văn hóa ở các vùng dân tộc thiểu số, đào tạo nhân tài người dân tộc thiểu số.”

Chương trình này được công bố ngày 20/12/1960.

Tác giả nhắc lại danh sách Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bao gồm Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch.

Chủ tịch là ông Nguyễn Hữu Thọ. Phó chủ tịch gồm các ông: Huỳnh Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Võ Chí Công, Y Bih Alêô (dân tộc Êđê), Thôm Mê Thê Nhem (dân tộc Khmer) và Trần Nam Trung. Như vậy, trong 7 lãnh đạo cao nhất thì có 2 người là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và Nam bộ.

Tuy nhiên, tác giả nhận xét, từ 1975 đến nay, trong danh sách nhân sự lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không có tên người dân tộc nào cả.

Tác giả nhắc lại rằng:

Không có người Thượng hợp tác, Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ thành lập được đường mòn Hồ Chí Minh.

Không có người Thượng làm phu khuân vác, quân trang, quân dụng, lương thực các thứ từ miền Bắc, sẽ không bao giờ đến tay quân giải phóng ở miền Nam.

Không có người Thượng cộng tác, quân giải phóng sẽ không bao giờ xây dựng được các cứ địa để tập trung quân ở Tây Nguyên, như Bình Phước (sóc Bom Bo nổi tiếng), Bù Đốp, Bù Gia Mập v.v…

Những căn cứ này trở thành những bàn đạp đánh chiếm An Lộc và Quảng Đức, những trận quyết định khiến quân miền Nam sụp đổ sau này.

Không có người Thượng hợp tác, quân giải phóng sẽ không bao giờ thắng trận Quảng Đức, sau đó chiếm Ban Mê Thuột, mở đầu cho sự sụp đổ của miền Nam.

Tức là, theo tác giả, nếu người Thượng không hợp tác, cũng như các lực lượng vũ trang của người Thượng đứng ngoài, thì “Chiến dịch mùa xuân” của Văn Tiến Dũng sẽ không bao giờ thành công.

Chiến công “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, công lao nếu tính là 10, thì trong đó, người Thượng đã góp 5.

Sau khi chiến thắng, Đảng Cộng sản Việt Nam một mình chiếm lĩnh mọi thành quả.

Tác giả kết luận, nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên bạo loạn Tây Nguyên, từ 1975 đến nay, không loại trừ, đều bắt nguồn từ sự bội ước, nếu không nói là sự phản bội, của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các dân tộc bản địa ở miền Nam như Khmer, Chàm, Thượng v.v…

Quả thực, Đảng Cộng sản đã bội ước, không chỉ không cho người Tây Nguyên được quyền tự trị, mà họ đã ngay lập tức áp đặt một hệ thống cai trị hà khắc lên Tây Nguyên. Bằng chính sách “kinh tế mới” từ sau 1975, Đảng Cộng sản đã biến vùng đất Tây Nguyên màu mỡ mà tổ tiên người Thượng đã sinh sống từ hàng ngàn năm qua, thành nơi mà người Kinh chiếm đa số. Người Thượng trở thành thiểu số ngay trên mảnh đất mà cha ông họ đã làm chủ từ xa xưa.

Sự khác biệt quá lớn về nhân chủng học và về văn hóa, cộng thêm sự đối xử phân biệt, bất bình đẳng, khiến cho người Thượng bất bình.

Không những thế, Đảng Cộng sản lại còn cấm đoán những tôn giáo mà người Thượng thờ phụng. Họ buộc người Thượng chỉ được theo những tôn giáo mà Đảng “cho phép”.

https://thoibao.de/blog/2023/06/21

Tags: , ,

Comments are closed.