Posts Tagged ‘lừa đảo’


GS Ngô Bảo Châu nói về ‘dối trá’ và ‘đớn hèn’ – Nguyễn Hùng (BBC)

Saturday, June 12th, 2021

bbcvietnamese.com Cập nhật: 17:10 GMT – chủ nhật, 20 tháng 1, 2013

Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Châu nói con người trở nên đớn hèn khi sống với sự dối trá

Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa có bài viết trên trang blog đề cập tới tầm quan trọng của sự thật và hậu quả của việc sống với ‘dối trá’.

(more…)