Posts Tagged ‘Người Thượng Vì Công Lý’


Người Thượng Vì Công Lý: Thông cáo không liên quan đến sự kiện bạo lực ở Tây Nguyên

Monday, June 12th, 2023

Lời tòa soạn – Gần đây đã xảy ra bạo lực giết chết công an CSVN ở Tây Nguyên, Việt Nam khiến cho dư luận xôn xao.

Chúng tôi nhận được thông cáo báo chí dưới đây của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý để xác minh họ không có liên quan gì đến những hành động bạo lực nói trên.

Xin đăng lại để rộng đường dư luận.

(more…)