Posts Tagged ‘Văn hóa cộng sản’


Nguyễn Ngọc Già nhận định: Thế hệ Z – Black Pink – Nỗi bất hạnh của “người lớn”

Thursday, August 3rd, 2023

02/8/2023

The BLACKPINK girls at their Born Pink Hanoi concert (Photo: baoquocte.vn)

(more…)

Ẩn đằng sau thứ “văn hóa chen lấn” đầy ô nhục này là gì? – Đỗ Ngà –

Sunday, June 27th, 2021

26/6/2021

Khi ra khỏi biên giới Việt Nam, cứ hễ thấy có người chen ngang hàng người đang xếp hàng trật tự thì y rằng, đó là người Việt Nam. Nếu là người có lòng tự trọng, ắt phải thấy điều đó nhục nhã vô cùng. Nói về vấn đề này người ta dùng một từ đơn giản “ý thức kém”. Thực chất, “ý thức kém” ấy chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn bên trong đó là nhân cách con người bị thối rữa và trí tuệ bị chọc cho mù lòa. Hội tụ 2 yếu tố này lên một dân tộc trăm triệu dân là cả một kế hoạch lâu dài vô cùng thâm hiểm.

(more…)