Archive for December 5th, 2023


Chuyện Việt Nam Thứ Hai 04 tháng 12 năm 2023

Tuesday, December 5th, 2023

Quê Hương tổng hợp


Thủ tướng Cambodia xác nhận cấm các dự án thủy điện Mekong

(Cambodian PM Affirms Ban on Mekong Hydropower Projects) 

Sebastian Strangio – Bình Yên Đông lược dịch

The Diplomat – December 1, 2023

Những thuyền có màu sặc sỡ trên sông Mekong ở Kratie, Cambodia.

(more…)