BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY 30-4 LẦN THỨ 47


image.png

Cộng sản là tàn bạo, dối trá, chúng dùng chính sách tuyên truyền, mỵ dân và chuyên chế. Mọi người thường bị cộng sản lừa dối và lầm lỡ tin theo.

Năm 1917, Lê nin đã đem chủ nghĩa  cộng sản vào nước Nga. Năm 1922, thành lập nhà nước Liên Bang Xô Viết,  tìm cách nhuộm đỏ thế giới, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thể nhân loại. Hàng trăm triệu người đã bị sát hại bởi chủ nghĩa cộng sản dưới nhiều hình thức.

Được sự hỗ trợ của cộng sản quốc tế, đảng Cộng sản Việt Nam từ miền Bắc đã dùng võ lực chiếm trọn miền Nam, biến Việt Nam thành một nhà tù giống như bất cứ chế độ cộng sản nào khác. Đó là một chế độ độc tài toàn trị, dùng công an, quân đội, tòa án rừng rú bất công đàn áp người dân, nếu cần thì thủ tiêu để giữ vững chế độ. Việt Nam đã ở dưới chế độ tàn bạo cộng sản 47 năm qua, biết bao thảm cảnh đã xảy ra cho người dân.

Nhưng xu hướng thời đại sẽ không cho phép cộng sản tồn tại vĩnh viễn.

Sau 70 năm thống trị nước Nga, Liên Xô đã sụp đổ, Đông Âu cũng tan rã vì Chủ Nghĩa Cộng Sản không đáp ứng được ước vọng của người dân và chính người dân đã ý thức được trách nhiệm của mình với sự hỗ trợ của thế giới tự do. Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu ba, Venezuela, Việt Nam v.v…, cuối cùng rồi cũng phải khuất phục trước ý chí của người dân và trào lưu dân chủ của thế giới.

Quan trọng là những người dân và các quốc gia dân chủ trên thế giới cần phải kiên trì, nhận rõ bản chất thật của chủ nghĩa cộng sản, trường kỳ tranh đấu trong mọi lãnh vực, truyền cảm và yểm trợ người dân trong nước để cuối cùng đứng lên lật đổ bạo quyền như ở Liên Xô, Đông Âu trước đây.

Tưởng nhiệm 47 năm quốc hận, chúng ta không thể quên những đau khổ của đồng bào Việt Nam đã và đang gánh chịu, không quên hàng trăm ngàn quân, dân, cán, chính và trên 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do. Chúng ta cũng không quên nhiệm vụ thiêng liêng là tiếp tục đấu tranh dưới mọi hình thức để Việt Nam sớm có dân chủ và tự do

Trân trọng kính chào

Tags: , ,

Comments are closed.