Bộ Công an đề xuất thêm ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước


Tạ Linh 11/03/2023 212 lượt xem

Bộ Công an mới đây đã đề xuất bổ sung thông tin về mống mắt, ADN, giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với một số người có tiền án, tiền sự…

Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định luật CCCD (sửa đổi). Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2024, thay thế cho luật CCCD năm 2014 đang có hiệu lực.

Trong hồ sơ dự thảo, ngoài các vấn đề liên quan đến thẻ CCCD gắn chip (đối tượng được cấp, quy trình cấp, mẫu mã thẻ…), Bộ Công an còn đề xuất bổ sung một số nhóm thông tin về sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói) vào cơ sở dữ liệu căn cước.

Theo lý giải của Bộ Công an, việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói chỉ áp dụng đối với một số người có tiền án, tiền sự. Mục đích để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Nếu đề xuất trên được thông qua, cơ sở dữ liệu căn cước công dân có thể được tích hợp 22 trường thông tin cá nhân của công dân.

Cụ thể: họ, tên khai sinh; số định danh cá nhân; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nhóm máu; số CMND 9 số; ngày cấp và thời hạn sử dụng của CMND/CCCD; họ, tên, số định danh cá nhân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại.

DKN

Tags: , , , ,

Comments are closed.