Covid-19: Dân có quyền biết, đảng có trách nhiệm thông tin – Ts. Phạm Đình Bá –


26/5/2021

Bối cảnh

Đảng làm chủ nhà nước, nhà nước kiểm soát xã hội, dân bị bóc lột.

Đảng và đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng (NPT) phải chịu trách nhiệm. Tình hình đất nước là không tốt.

Thực tế đại dịch

Thực tế đại dịch là không rõ ràng. Có quá nhiều nguồn tin. Không biết nguồn nào là đáng tin cậy.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mới trong ngày 25/5/2021, với 3 ca nhập cảnh tại Tiền Giang và 444 ca ghi nhận trong nước, với Bắc Giang (375 ca), Bắc Ninh (28), Hà Nội (23), Lạng Sơn (7), Hà Nam (5), Đà Nẵng (2), Thái Bình (1), Sài gòn (1), Điện Biên (1), và Tân Triều (1) (xem nguồn số 1).

Lan truyền cục bộ đã có mặt ở trong nước.

Sự kiện siêu lan truyền cục bộ đã xảy ra; đó là dân đi bầu Quốc hội vào ngày 23/5/2021.

Hình 1. Số ca mỗi ngày

Trong vòng 10-14 ngày tới sẽ rất quyết định. Không biết là số ca mỗi ngày sẽ giảm đi hay sẽ tăng lên (Hình 1, nguồn số 2).

Dân nên để ý về xu hướng lên xuống trong số ca mỗi ngày để thẩm định rủi ro mắc phải covid trong đời sống.

Đảng có trách nhiệm làm thông tin cho tốt.

Thông tin về đại dịch

Hình 2. Thông tin cho dân tại Hà Nội

Thông tin cho dân kiểu trong nước là không tốt (Hình 2). Quá nhiều chữ và thông báo làm dân không hiểu và hoang mang.

Hình 3. Thông tin cho dân Việt Nam tại Cali Mỹ

Thông tin cho dân kiểu chính phủ ở Cali Mỹ là tốt (Hình 3, nguồn số 3). Thông tin không cần nói nhiều mà có dữ liệu dễ hiểu cho dân.

Họp báo thông tin cho dân thì cần có nhân viên của cơ quan y tế công cộng, nhà nước (không phải bí thư đảng) và mô hình toán học (để giải thích xu hướng về tải lượng ca bệnh và gánh nặng nhập viện).

Phòng chống dịch

Những cách phòng chống dịch không có vắc xin đảng đã làm tốt vào năm 2020 có thể sẽ không còn tốt nữa vào năm 2021 vì 1) dân đã mệt mỏi với cách chống dịch và dễ lơ là vào việc tuân thủ các cách phòng chống dịch nầy, và 2) các biến thể đã và đang lan truyền làm các cách phòng chống dịch nầy thiếu hiệu quả.

Cần dùng 2 cách phòng chống dịch: 1) cách phòng chống dịc không có vắc xin như năm 2020 và 2) vắc xin rộng rãi ở những nơi có lây lan như Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Trong nước có nguồn tài nguyên toán học rất lớn. Các đại học trong nước cần thu thập dữ liệu để làm thông tin dễ hiểu cho dân (như hình số 1 lấy từ đại học John Hopkins). Các đại học cần làm các mô hình toán học để mô tả mô hình pha trộn của những người trong các tỉnh có mức độ lây truyền cao tại địa phương và giữa các tỉnh này với các tỉnh khác trên toàn quốc. Các đại học nầy sau đó dùng các mô hình nầy để giải thích xu hướng về tải lượng ca bệnh và gánh nặng nhập viện.

Tóm tắt

Đảng nên nói ít làm nhiều. Không nên lý luận dài dòng như kiểu NPT về “lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (nguồn số 4).

Dân có quyền được biết. Đảng phải tôn trọng quyền nầy. Đảng có trách nhiệm thông tin để dân thực hiện quyền nầy.

Đảng còn làm nhiều chuyện không tốt khác nhưng đó là đề tài cho các bài góp ý tới.

Nguồn:

Số 1. https://suckhoedoisong.vn/toi-25-5-them-284-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-rieng-bac-giang-243-ca-n193428.html

Số 2. Dashboard. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Số 3. http://hanoicdc.gov.vn/

Số 4. https://tuoitre.vn/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-vn-20210516203550852.htm

Tags: ,

Comments are closed.