Giới thiệu ngắn về lực lượng Xây Dựng Nông Thôn VNCH


Xin bấm để xem Video 1

https://drive.google.com/file/d/1F3so8bszapTYLq8q9A5L6GqTad63I2JZ/view

Xem video 2

Xin bấm để xem hình ảnh trong facebook

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1983161601732766&type=3&paipv=0&eav=AfbL1ZFps-r305mEHkKWMjCvGTppe8Vcofjdsis7SLBy9TY7lnl3y03ICFexzfCvqGU&_rdr

Tags:

Comments are closed.