Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: Phân Ưu Mục Sư ĐINH DIÊM đột ngột qua đời trong nhà tù cộng sản Việt Nam


Mục sư Đinh Diêm trong một thánh lễ

——-

Comments are closed.