KIẾN-NGHỊ CỦA HỘI-ĐỒNG LIÊN-TÔN VIỆT-NAM


Kính gởi:

Ngài Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao Hoa-kỳ,

Ngài Tổng Lãnh sự và Đại-sứ Hoa-kỳ tại Việt-Nam

Chúng tôi là Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kính Kiến nghị lên Ngài Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao Hoa-kỳ,cùng Quý Ngài Tổng Lãnh sự Rustum Nyquist và Đại-sứ Hoa Kỳ tại Việt-Nam, kính mong quý Ngài quan tâm và can-thiệp mấy vấn đề cấp bách sau đây : 

Thứ nhứt, thời gian qua, nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam liên tục gia tăng đàn áp tự do tôn-giáo, tự do tín-ngưỡng của người dân,đặc biệt gần đây là:

– Cộng-sản Việt-Nam công khai cầm tù những người tu hành ở Tịnh-Thất Bồng-Lai của Đạo Bửu-Sơn Kỳ-Hương tại tỉnh Long An. 

– Khủng bố, đe dọa khởi tố vụ án vô căn cớ với Hội Thánh Tin-Lành Truyền-Giáo Phục-Hưng tại Sài-Gòn; Mục sư Đinh Diêm bị chết đột ngột trong tù; Ngăn cấm,sách nhiễu nhiều Mục sư và Tín hữu Tin Lành ở vùng Cao Nguyên không được truyền đạo…

– Khủng bố các chức-sắc và người tu học, đập phá cơ sở thờ tự Chùa Thiên Quang của Tăng-Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt ở Tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu và Chùa Sơn Linh Tỉnh Kon-Tum…

-Trước giờ nhiều cơ sở thờ tự của Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất cũng bị cưỡng chế phá dỡ,đập bỏ mà không lý do chánh đáng !

– Đặt chốt canh gác,ngăn cấm,khủng bố,phạt tiền các chức-sắc và đạo hữu Phật-Giáo Hoà-Hảo tổ chức những hoạt động Lễ trọng của Đạo.

– Cướp Thánh Thất,cơ sở thờ tự của đạo Cao-Đài, cài an ninh mật vụ giả chức sắc tu hành để điều hành các cơ sở ấy, nhằm thao túng quyền tự do tín-ngưỡng của người theo đạo. 

– Đập phá tượng Thánh,đàn áp Tu sĩ,chiếm đất Đan Viện Thiên An, Nhà Thờ Hoan Thiện ở Thừa Thiên-Huế v.v..

Tất cả các hoạt động đàn áp và kìm kẹp tôn-giáo của Cộng-sản Việt-Nam là xuyên suốt, có chủ ý và không có dấu hiệu thay đổi tiến bộ,bất chấp những kêu gọi hay khuyến-nghị từ cộng-đồng quốc-tế cũng như chánh-giới Hoa-kỳ. Đây là bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam, tức chế độ Cộng-hoà Xã-hội Chủ nghĩa Việt-Nam đã, đang và sẽ tiếp tục xâm phạm quyền tự do tôn-giáo, tự do tín-ngưỡng của người dân một cách có hệ-thống và ngày một trầm trọng hơn.  

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị Bộ Ngoại-giao và chánh-phủ Hoa-kỳ: Tiếp tục xem xét đặt nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam vào danh sách CPC của Hoa-Kỳ; tiếp tục đặt vấn đề tự do tín-ngưỡng, tự do tôn-giáo lên bàn đàm-phán như một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những quan hệ song-phương hay đa-phương mà cộng-sản Việt-Nam tham gia.  

Thứ nhì, nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam cũng gia tăng đàn áp tự do ngôn-luận, tự do báo-chí, tự do hội-họp, tự do chánh-trị của người dân trong suốt thời gian dài, và kết quả là họ đã bắt bớ giam cầm hàng trăm người bất đồng chánh-kiến bởi những bản án bất công, nhằm bịt miệng tất cả tiếng nói hay hoạt động chánh-trị đối lập. Điều này dẫn tới việc trí thức và tài năng của Việt-Nam bị triệt tiêu, không có cơ hội, và không có quyền tự do sáng tạo để đóng góp cho đất nước cũng như cho nhơn loại. Việc nầy đi ngược lại các giá trị cốt lõi về tự do của Hoa-Kỳ và các nước phương Tây đang có bang-giao với cộng-sản Việt-Nam. 

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết Hoa-kỳ can thiệp, yêu cầu cộng-sản Việt-Nam sớm trả tự do cho tất cả tù-nhơn chánh-trị, tù-nhơn lương-tâm; chấm dứt mọi hoạt động đàn áp đối-lập và bất-đồng chánh-kiến; cũng như đưa vấn đề này vào các chương trình nghị-sự như một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những quan hệ song-phương hay đa-phương mà cộng-sản Việt-Nam tham gia.  

Thứ ba cũng là tối-trọng, để giải quyết tận gốc rễ và bền vững đối với tất cả các vấn đề nêu trên (tự do tôn-giáo, tự do tín-ngưỡng, tự do chánh-trị, tự do báo-chí…) của Việt-Nam hiện nay ; cũng như đặt nền móng xây dựng hòa-bình ổn định lâu dài cho Việt-Nam và khu vực Đông-Nam Á-châu, bao gồm giải quyết những tranh chấp và xung-đột căng thẳng ở Biển-Đông giữa các nước trước tham vọng của Bắc-kinh… chúng tôi đã phát động phong trào “Tuyên-ngôn Hoà-bình 2021” (xin đính kèm bản tiếng Anh). Phong trào này như một “chìa khoá” mở cánh cửa hoà-bình và thạnh-vượng lâu dài, tránh chiến-tranh xung đột gây cảnh sanh linh đồ-thán cho hàng trăm triệu dân trong khu vực.

Chúng tôi khẩn-thiết đề nghị Bộ Ngoại-giao và chánh-phủ Hoa-kỳ nhín thời giờ quý báu,xem qua Tuyên Ngôn Hoà-bình 2021 của chúng tôi, và nếu được có thể xem xét áp dụng cho các chánh-sách quan trọng của quý quốc đối với vấn đề ổn định Biển-Đông Á-châu nói chung và Việt-Nam nói riêng. Chúng tôi mong cầu quý quốc tiếp tục đóng vai trò là bạn thân thiết, là đồng-minh chiến-lược và là người gìn giữ trật-tự hoà-bình, không chỉ cho quốc-gia chúng tôi, mà còn cho khu vực Á-châu đang trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cũng đầy thách thức về xung đột, tranh chấp và mối nguy bùng nổ chiến tranh..

Trên tinh thần Hoà ái,Vị tha; Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho quý Ngài Bộ-trưởng và Quý Lãnh sự,Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho quốc gia Hoa-kỳ!

Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho Thế-giới chúng ta !

Việt Nam ngày 24 tháng 4 năm 2023

Trân trọng Kiến Nghị

Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

– Hoà-thượng Thích Không Tánh (Phật Giáo)

– Chánh trị-sự Hứa Phi (Cao Đài Giáo)

– Linh-mục Nguyễn Văn Lý ( Công Giáo)

– Đạo-huynh Lê Văn Sóc ( Phật Giáo Hòa Hảo)

– Mục-sư Nguyễn Hoàng Hoa ( Tin Lành)


Nhận được từ HT Thích Không Tánh: thichkhongtanhvn@gmail.com

HD Press

Tags: , , , ,

Comments are closed.