KTG Bùi Kiến Thành: Tham nhũng là virus ‘nguy hiểm hơn Covid’ tại Việt Nam; thùng táo Đảng ‘nhiều quả thối’ (BBC)


Spread the love

7 tháng 6 2021

Việt Nam
Chụp lại hình ảnh,Theo kinh tế gia Bùi Kiến Thành, tham nhũng ở Việt Nam như một loài virus có mức độ nguy hiểm hơn cả Covid-19 (hình minh họa)

Theo trang mạng BBC Tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành phát biểu trong cuộc phỏng vấn: “Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay như một loại virus nguy hiểm với mức độ còn hơn cả Covid-19, trong khi ‘đốt lò’ chỉ mang tính ‘lượm lá, lặt vặt’, còn đảng Cộng sản như một ‘thùng táo’ đang đựng quá nhiều ‘trái hư thối cần loại’,

Từ Hội An, ông Thành nói với BBC News Tiếng Việt:

“Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, trong mắt tôi, có thể coi như là một thứ virus nguy hiểm hơn cả Covid-19.

“Nó đang hoành hành, ăn sâu vào hệ thống chính tri, lãnh đạo của Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam, từ trung ương đến địa phương mà chưa có thuốc trị, Trong khi đó, “Ban chỉ Đạo Trung Ương phòng Chống Tham Nhũng” cũng không có phương cách hiệu quả phòng chống hay xử lý triệt để.

“Cái lò” đốt tham nhũng theo tôi chỉ giải quyết được lặt vặt một vài vụ việc, như lượm lặt lá rơi rụng dưới gốc, hay vạch lá tìm sâu trên ngọn cây, mà không thực sự đi sâu vào nguồn gốc, căn cơ của sự việc.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay tôi thấy như đang là một thùng táo, mà trong đó đã có quá nhiều quả hư thối, nếu không dứt khoát loại bỏ, thì cả thùng sẽ bị tiêu diệt.

“Hay cũng như một quả mít trên cây, bị sâu chích thối hết một phần, nếu không kiên quyết cắt bỏ phần thối, thì cả trái sẽ thối hết và tự nó sẽ rụng, mà không cần đến một “thế lực phản động”nào rung cây, phá hoại cả.”

Nói về nguồn gốc tham nhũng tại Việt Nam của đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam hiện nay, ông Bùi Kiến Thành cho biết nó đã được gieo mầm từ rất sớm.

Theo ông, tiến trình từ ‘hạt giống gieo mầm’ nay phát triển thành một vấn nạn to lớn, đã chứng kiến những đổi thay từ bên trong lòng của đảng viên Cộng sản và quan chức chế độ:

“Nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh theo tôi là phải nhìn vào nguồn gốc của tham nhũng.

“Trong thời kỳ kháng chiến, đời sống khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì lấy đâu mà tham nhũng? Đến khi đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, vào miền Nam, tận mắt thấy cái xa hoa của một xã hội tư sản thì lòng tham nảy sinh được cơ chế phát huy nuôi dưỡng.

“Lòng tham ấy đã đánh đổ thanh liêm cương trực của không ít cán bộ cao cấp của Đảng, đáng lý ra phải bảo toàn thanh danh và cuộc đời đạm bạc của một chiến sĩ cách mạng “chí công vô tư”, thì đã chấp nhận món quà nhà cao cửa rộng như một “chiến lợi phẩm”.

……………………………….

“Rồi sao nữa? Theo tôi phải nói tới tham nhũng quyền lực nữa mới đủ bộ. Một cơ chế “xin cho” của những người cách mạng, cộng sản, giải phóng được hình thành, để không ít cán bộ đảng viên độc quyền nắm giữ chức quyền trong bộ máy nhà nước thay vì phục vụ nhân dân đã biến thành tham quan đục khoét, đặc quyền, đặc lợi. Ấy là tham nhũng quyền lực chứ là cái gì khác?

“Sự suy thoái đạo đức không phải từ những hành động cá nhân riêng lẻ, mà như thế là từ trong cơ chế phát sinh. Bệnh tình đã trở nên nguy cấp, nó nằm trong bản chất chế độ, cốt lõi thể chế mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.”

Đốt lò
Chụp lại hình ảnh,Thống kê về con số cán bộ đảng viên bị kỷ luật trong phong trào ‘Đốt lò’ ở VN tính đến năm 2018

“Mà thể chế chuyên chính độc tài đó, không phải cái gì khác, chính là nguồn gốc của tham nhũng.

“Trong tiếng Anh có câu “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, có thể suy ra mà hiểu rằng quyền lực có xu hướng hủ bại, tha hóa và càng chuyên quyền hay quyền lực càng tuyệt đối, thì hủ bại, tha hóa càng tuyệt đối.

“Do đó, chuyên chính là nguồn gốc của tất cả các vấn đề làm cản trở bước tiến của xã hội Việt Nam.

“Là một Đảng cầm quyền, có bề dày lịch sử tự tuyên là oai hùng, tranh đấu cho “Độc lập, Tự do”, chống ngoại xâm v.v… thì tôi cho rằng nay Đảng Cộng sản cũng phải có trách nhiệm và bản lĩnh tự chuyển mình để thực hiện “Độc lập, Tự do” và dân chủ thực sự cho quốc dân.

“Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam không tự chuyển mình từ con tằm, qua cái kén, rồi trở thành con bướm để hoàn tất nhiệm vụ của mình trước lịch sử hay ‘sứ mạng lịch sử’ mà nó tự nhận, thì rồi không những vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, tất cả sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ tan hoang như các chế độ từ Liên Xô đến Đông Âu, mà không những thế rồi sẽ phải gánh chịu sự nguyền rủa của nhân dân….

Dưới đây là dữ kiện lấy từ các cơ quan theo dõi minh bạch thế giới.

Theo cơ quan theo dõi sự minh bạch quốc tế, Việt Nam có sơ đồ điểm CPI (100 là minh bạch nhất) như sau:

Trước 2015: Việt Nam có điểm minh bạch 31/100, đứng gần chót trên thế giới. Năm 2020, điểm CPI là 36/100, đứng thứ 104 trên 180 nước. New Zealand có điềm CPI là 88/100 đứng số trên thế giới.

Theo

https://www.transparency.org/en/countries/vietnam

Tags: ,

Comments are closed.