Nhận định về ngày 19 tháng 8, 1945: “Cách Mạng” hay “Cướp Quyền”? – Những tài liệu lịch sử…LỜI NÓI ĐẦU:

Mỗi năm cứ đến ngày 19 tháng 8, cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN đã rêu rao gọi đó là ngày ‘cách mạng thành công’, là ngày mà Việt Minh, một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Đông Dương đã “giành chính quyền” để đưa đến ngày 2 tháng 9, 1945 mà hiện nay được cộng sản gọi là ngày Quốc Khánh.

Ngoài ra, ngày 19/8 lại còn được chế độ Hà Nội gọi là ngày “truyền thống công an nhân dân”, nghĩa là công an cộng sản Việt Nam cũng phát sinh ra từ ngày này.

Bỏ qua việc chế độ CSVN gọi 19/8 là ngày truyền thống CAND, chúng ta hãy xét xem ngày 19/8 có phải là ngày ‘cách mạng thành công’ hay không hay là ngày “cướp chính quyền” từ một chính phủ Việt Nam hợp pháp lúc đó để đi đến một chế độ độc tài toàn trị ngày hôm nay hay không?

Chúng ta lần lượt trình bày:

 • Những sự kiện quan trọng dẫn đến ngày 19-8-1945
 • Thành lập chính phủ Trần Trọng Kim
 • Nguồn gốc tổ chức Việt Minh
 • Vụ cướp chính quyền
 • Những hệ lụy

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG DẪN ĐẾN NGÀY 19-8-1945

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Tháng 9 năm 1939, Đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ do Phát xít Đức và Ý phát động ở Âu Châu, Pháp bị đánh bại, Tướng De Gaule phải chạy đi lưu vong. Tại Viễn Đông, Pháp phải chấp nhận cho Nhật sử dụng lãnh thổ trên toàn cõi Đông Dương.  

Thế chiến thứ II – Wikipedia

Đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật lật đổ Pháp, chấm dứt trên 60 năm chế độ thực dân tại Đông Dương.

Nhật vào Đông Dương
Quân đội Pháp bị Nhật giải giới tại Lạng Sơn 1945

Ngày 11 tháng 3, 1945, hoàng đế Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ hòa ước Patenotre ký năm 1884, khởi đầu đưa Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, Ngài lập ra Đế Quốc Việt Nam chủ trương nguyên tắc “Dân Vi Quý”.

Vua Bảo Đại
Tờ dân báo đăng tin thành lập Đế Quốc Việt Nam độc lập

Ngày 17-4-1945, Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập gồm các thành phần bộ trưởng trẻ tuổi, tài giỏi và đầy nhiệt huyết, mặc dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đã đạt nhiều thành quả tốt đẹp về mọi phương diện.

Nội các Trần Trọng Kim (BBC)

Cụ Trần Trọng Kim tốt nghiệp Sư Phạm tại Pháp, giữ thanh tra tiểu học Bắc phần, là một học giả uy tín, đã soạn nhiều bộ sách có giá trị về giáo dục, văn hóa, lịch sử như Việt Nam Sử Lược, bộ Nho Giáo, nghiên cứu Phật giáo vân vân…  Ông là người yêu nước, thành tâm, không tham vọng, chỉ ước mong độc lập cho đất nước và dân tộc.

Chính phủ của Ông gặp nhiều khó khăn do Việt Minh tuyên truyền, chống phá, vu cáo là “bù nhìn” của Nhật; Các thành viên chính phủ bị bôi nhọ; Phe thực dân Pháp thuộc De Gaulle “tự do” tìm mọi cách trở lại Đông Dương nên xuyên tạc vua Bảo Đại và chính phủ TTK; Các lực lượng thân Nhật tìm cách phản bác và lật đổ để thay bằng những người thân Nhật khác.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian 4 tháng ngắn ngủi, chính phủ Trần Trọng Kim đã đạt được nhiều thành quả to lớn và cụ thể như sau: Cứu trợ nạn đói khủng khiếp ngoài Bắc và Trung kỳ; Lấy lại tên nước Việt Nam; Thống nhất lãnh thổ từ Nam ra Bắc; Việt Nam hóa chương trình giáo dục, thi cử, cơ cấu chính trị, văn hóa, xã hội; Chủ trương đoàn kết dân tộc, hợp tác với các tổ chức, các đảng phái xóa đi dấu vết chia rẽ của thực dân…

Thành quả to lớn và cụ thể của chính phủ Trần Trọng Kim:

 • Cứu trợ nạn đói khủng khiếp ngoài Bắc và Trung kỳ;
 • Lấy lại tên nước Việt Nam;
 • Thống nhất lãnh thổ từ Nam ra Bắc;
Từ Bắc vào Nam đều thuộc quyền cai trị của chính phủ Việt Nam. Miền Nam tạm do Nhật cai quản. Wikipedia
 • Việt Nam hóa: chương trình giáo dục, thi cử, cơ cấu chính trị,   văn hóa, xã hội;
 • Chủ trương đoàn kết dân tộc, hợp tác với các tổ chức, các đảng phái xóa đi dấu vết chia rẽ của thực dân…

Ngày 15-8-1945,Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng sau khi Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Kể từ đây, thực dân Pháp và phát xít Nhật hoàn toàn bị loại khỏi chính trường Việt Nam. Nhật sẽ bị giải giới bởi quân Đồng Minh gồm Trung Hoa Quốc Gia ở Bắc vĩ tuyến 16, và quân Anh-Ấn ở phía Nam vĩ tuyến 16. 

Trước ngày 19-8-1945, Tổng Tư Lệnh Nhật vào Huế gặp Vua Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim, ông này nói: ”Nếu các vị yêu cầu, Nhật với 50,000 quân tinh nhuệ, có thể dẹp Việt Minh trong vòng một đêm, Việt Minh có quá lắm chỉ là 5000 người còn súng ống lại càng quá ít”. Vua Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim từ chối lời đề nghị, cho thấy tinh thần yêu nước thật cao độ của chính phủ này.

NHƯ VẬY:

KỂ TỪ NGÀY 11-3-1945, VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC ĐỘC LẬP KHỎI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA PHÁP và TRƯỚC NGÀY 19-8-1945 SAU KHI NHẬT THUA TRẬN, ĐẾ QUỐC VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM LÀ CHÍNH PHỦ DUY NHẤT VÀ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Vậy 19/8/1945 là ngày gì? “Cách mạng” hay “Cướp quyền”?

VỀ TỔ CHỨC VIỆT MINH

Việt Minh là tên gọi tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội được Trung Hoa Quốc Dân Đảng thành lập năm 1936 gồm có ông Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Hữu Công, Hoàng Văn Hoan, Đặng Nguyên Hùng…, nhưng ngưng hoạt động sau 1 năm do bất đồng quan điểm. Ông Lãm đã dùng bí danh Hồ Chí Minh vào thời đó.

Trong bối cảnh chiến tranh thế giới, đầu năm 1940 HCM về hoạt động tại Hoa Nam dưới bí danh Thiếu Tá Hồ Quang bên cạnh Bát Lộ Quân cộng sản Trung Hoa, liên lạc với các đảng viên ĐCSĐD tại Côn Minh và Vân Nam để phát triển tổ chức này.

Tháng 2, 1941, HCM trở về Việt Nam hoạt động tại hang Pác-Bó (tỉnh Cao Bằng), tên Hồ Chí Minh xuất hiện kể từ đó, đó cũng là bí danh của cụ Hồ Học Lãm trước đây.

Tỉnh Cao Bằng giáp ranh với Trung Hoa (Wikipedia)

Tháng 5, 1941: Hồ Tổ chức Hội Nghị 8 đảng cộng sản Đông Dương, Từ Trung Hoa có: HCM, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh. Tại địa phương có Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hạ Bá Cang, Chu Văn Tấn và một số đảng viên từ miền Nam.

Tóm tắt nội dung:

 • Trường Chinh giữ Tổng Bí Thư đảng CS Đông Dương;
 • Hợp thức hóa tổ chức Việt Minh (tức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội đã được thành lập năm 1936 trước kia do cụ Hồ Học Lãm
 • Sau này trong thế chiến thứ hai vào năm 1942, Đồng Minh giúp đỡ cách mạng Việt Nam chống Nhật giành độc lập, thành lập Việt Nam Cách Mạng Đồng Mình Hội, gọi tắt là Việt Cách, gồm những tổ chức quốc gia không cộng sản.
 • Tuy nhiên, HCM sau khi bị bắt ở Tịnh Châu được THQDĐ can thiệp thả ra và hoạt động trong tổ chức Việt Cách,
 • HCM được đại diện tổ chức này vượt biên giới Hoa Việt trở về Việt Nam hoạt động trong phe đồng minh chống nhật.
 • Nhưng đảng cộng sản Đông Dương đã nắm lấy cơ hội, biến Việt Cách thành tổ chức Việt Minh và giữ độc quyền và biến nó thành tổ chức bình phong của mình.
 • Nguyễn Ái Quốc đã chiếm lấy tên HCM là tên của mình. Biến tổ chức Việt Minh là tổ chức của ĐCSĐD.
 • Ngoài ra, Việt Minh đe dọa và thủ tiêu những thành phần không theo cộng sản, tấn công các tổ chức quốc gia như VNQDĐ, Đại Việt, Duy Dân, Việt Cách, Phục Quốc, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Phật giáo…

Ngày 6 và 9 tháng 8, 1945, Hoa Kỳ thả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng vô điều kiện.

Mỹ thả bom nguyên tử tại Hirishima và Nagasaki, Nhật đầu hàng

Trước biến cố này,

 • Ngày 13-8-1945, Võ Nguyên Giáp ra “lệnh tổng khởi nghĩa?”
 • Ngày 14-8-45, đảng CSĐD tổ chức “hội nghị toàn quốc” tại Tân Trào?
 • Ngày 15-8-45, thành lập “ủy ban khởi nghĩa” rồi biến thành “đại hội quốc dân”
 • (16-8-1945) thành lập chính phủ lâm thời,
 • Hồ Chí Minh làm chủ tịch, các chức vụ khác đều do đảng viên CSĐD nắm giữ.
 • Quốc kỳ là Cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến Quân Ca.
 • Chỉ không đầy 01 tuần lễ, Đảng CSĐD đã gấp rút tổ chức các sự kiện nhằm cướp thời cơ và cướp chính quyền. VM đã dùng mánh khóe, thủ thuật để chiếm quyền mà thôi.

Như vậy, tổ chức Việt Minh hoàn toàn bị động trước tình thế, tự lập ra chính phủ màu sắc cộng sản, trong khi chính phủ Trần Trọng Kim đã được thành lập hợp pháp và hoạt động hữu hiệu trước đó 4 tháng, và thực dân Pháp, phát xít Nhật đã hoàn toàn bị loại.

CƯỚP QUYỀN

Ngày 17/8/1945, tổng hội Công chức chuẩn bị tổ chức biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim tại Hà Nội. Được tin, Thành Ủy cộng sản Hà Nội họp khẩn lập kế hoạch cướp quyền. Vào ngày này, Việt Minh đã cho người cướp diễn đàn biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh. Đây là hình thức “cướp quyền” từ chính phủ Trần Trọng Kim mà không phải từ Pháp hay Nhật. (Xem tường thuật của Bùi Tín ở phần tham khảo).

Nhiều nhân chứng đã kể lại giai đoạn này được ghi trong sách vở như cựu đại tá cộng sản Bùi Tín.

Vào chủ nhật 19/8/1945, Việt Minh vận động đồng bào ngoại ô Hà nội tham dự biểu tình để ra mắt tổ chức Việt Minh Cứu Quốc, sau kéo đến chiếm dinh Khâm Sai. Trước đó, họ đã buộc Khâm Sai Phan Kế Toại từ chức.

Ngày 23/8, Việt Minh ép buộc vua Bảo Đại phải thoái ngôi trong lúc chính phủ của Ngài là chính phủ hợp pháp, nhưng Ngài vẫn vui vẻ tuyên bố: “Trẫm có thiết gì ngôi vua đâu, miễn là Việt Minh giữ được nền tự chủ của nước nhà là đủ. Trẫm muốn là người dân của một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”.

Nếu lúc đó Việt Minh thành thật hợp tác với Vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim, không chủ trương độc quyền và mưu toan đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, để xây dựng đất nước theo tinh thần dân tộc, dân chủ, tự do thì đây là cơ hội tốt đẹp nhất cho quê hương.

Chính CSVN đã gọi đó là ngày “cướp chính quyền” sau này đã sửa lại là ngày giành chính quyền để cho có vẻ nhẹ nhàng.

Việt Minh và Hồ Chí Minh đã chủ trương những sai lầm quan trọng:

 • Độc quyền cai trị kiểu cộng sản
 • Cướp chính quyền kiểu cách mạng vô sản
 • Đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam
 • Lừa gạt người yêu nước theo Việt Minh (nhưng che giấu gốc cộng sản)
 • Ép vua Bảo Đại thoái vị, trong lúc nhà vua đang ở vị thế chính danh và một chính phủ hợp pháp và đầy triển vọng
 • Ép buộc các vị khâm sai của chính phủ Trần Trọng Kim nhường quyền lại trong lúc Việt Minh chưa có đủ khả năng và uy tín
 • Dùng phương tiện bá đạo để cướp quyền cai trị (theo kiểu ‘cách mạng’ cộng sản)
 • Tiêu diệt những người yêu nước không cộng sản
 • Đi ngược kế hoạch giải giới quân Nhật đã đầu hàng của đồng minh
 • Tạo cơ hội để Pháp đưa quân vào miền Bắc thay quân Tưởng Giới Thạch và đưa đất nước trở lại chiến tranh tiêu thổ không cần thiết  
 • Và cuối cùng: Theo lệnh của cộng sản quốc tế bành trướng chủ nghĩa độc tài toàn trị cộng sản tại đông dương và Việt Nam.
Ngày Quốc khánh Việt Nam
HCM đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945

Ngày 2 tháng 9, 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập rập khuôn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với những ước vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, mọi người sinh ra đều bình đẳng…

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là những lời hoa mỹ, lừa gạt, mà chủ nghĩa cộng sản độc tài, toàn trị, chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp không thể nào chấp nhận hay thực tâm đem áp dụng; đó là chưa kể đến dã tâm ngầm của Cộng Sản Đông Dương và quốc tế đem chủ nghĩa vô thần, toàn trị, nhằm tiêu diệt quyền tự do của con người và xóa bỏ nền độc lập của các quốc gia để trở thành thế giới đại đồng.

NHƯ VẬY, NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1945 KHÔNG THỂ ĐƯỢC GỌI LÀ NGÀY:

‘CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG’, ‘GIẢI PHÓNG DÂN TỘC’

MÀ ĐÓ CHỈ LÀ NGÀY “CƯỚP QUYỀN” TỪ CHÍNH QUYỀN HỢP PHÁP CỦA HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI VÀ CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM, ĐỂ ÁP ĐẶT MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, TOÀN TRỊ, CỘNG SẢN CHO ĐẾN NGÀY NAY,

Đất nước gặp thảm họa kể từ ngày đó, ngày 19 tháng 8; ngày bắt đầu của sự sát hại của hàng triệu sinh linh, ngày đưa đất nước vào gông cùm cộng sản độc tài, phản tiến bộ, biến đất nước thua xa các quốc gia trong vùng và có nguy cơ mất nước vào độc tài bành trướng phương Bắc.

Thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước cần hiểu rõ và xác định ngày 19 tháng 8 không phải là ngày “cách mạng thành công” như cộng sản tuyên truyền nhằm nắm quyền cai trị vĩnh viễn. Và đó đúng là ngày “truyền thống của công an nhân dân, vì hiện nay đất nước hiện đang ở dưới chế độ công an trị.

Ngày 17 Tháng 8 năm 2023

TMV


Tài liệu tham khảo:

 • Việt Nam 1920-1945 (Cách mạng và phản cách mạng thời đô hộ thuộc địa): Ngô Văn, Chuông Rè, 2000.
 • Tài liệu về cuộc chiến 1946-1954 “Ghi chép thực về đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp” – Truyền thông số 32-33, 2009.
 • Công và Tội những sự thật lịch sử– Nguyễn Trân – Xuân Thu – 1992
 • Gọng Kìm Lịch Sử – Bùi Diễm – Cơ Sở Phạm Quang Khai – 2000
 • Một Cơn Gió Bụi (Hồi ký về một giai đoạn lịch sử đau thương): Trần Trọng Kim, NXB Sống, 2015
 • Bên Giòng Lịch Sử Việt Nam (1940-1975): LM Cao Văn Luận, Tantu Research, 1983
 • Hồ Chí Minh, Con Người và Huyền Thoại, Tập II 1925-1945: Chính Đạo (CĐ), Văn Hóa 1993
 • Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí, gần 900 tác nhân lịch sử cận đại: Chính Đạo, Văn Hóa 1993
 • Bảo Đại, Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam (9/3/1945-30/8/1945): GS Phạm Cao Dương, Truyền Thống Việt 2017
 • Thế giới Những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1901-1945): Nhà xuất bản Giáo Dục, 2003
 • Việt Nam thế kỷ 20 Biên niên sử: Dương Kiền, Tiếng Quê Hương, 2005
 • Đảng Cộng Sản  Việt Nam: Lịch sử và huyền thoại, tập I 1925-2005: Hà Nhân Văn, Tiếng Mẹ, 2007
 • Những Biến Cố Lớn Trong 30 năm chiến tranh Việt Nam – GS Nguyễn Đình Tuyến – 1995.
 • Hồi ký: Nguyễn Xuân Chữ – Nguyễn Hiến Lê – Nguyễn Tường Bách – Võ Nguyên Giáp (Điện  Biên Phủ) – Bảo Đại – Pierre Darcourt – Trần Đức Thảo (những lời trăng trối) – Bùi Tín – Trần Đĩnh…
 • Hồi Ký về Hồ Học Lãm: https://www.dkn.tv/van-hoa/chi-si-ho-hoc-lam-va-chuyen-chua-ke-ve-moi-giao-tinh-than-thiet-voi-tuong-gioi-thach-phan-boi-chau.html
 • Lịch sủ Việt Nam Cận Đại (1927-1954), Hoàng Văn Đào.

NGOẠI NGỮ:

 • The Struggle for Indochina 1940-1955: Ellen J. Hammer, Standord University, 1954, 1955 (1966)
 • China & The Vietnam War 1950-1975 (Qiang Zhai) – The University of North Carolina Press – 2000
 • Vietnam and China, 1938-1945, King C. Chen, Princeton Legacy Library, 1969

NHÂN CHỨNG KỂ LẠI:

Bùi Tín, Following Ho Chi Minh – Hồi ký của một Đại Tá Miền Bắc, trang 1:

CÁCH MẠNG:

Vào buổi chiều ngày 17 tháng 8, 1945, vài ngày sau khi Nhật Hoàng ra lệnh cho quân đội của ông buông vũ khí, chấm dứt Chiến Tranh Thế Giới thứ 2, tôi đến nhà hát lớn (có kiến trúc của Pháp) tại trung tâm Hà Nội để tham dự một cuộc tập họp của các nhân viên của thành phố. Mục đích của họ là ủng hộ Ông Trần Trọng Kim, giữ thủ tướng của nội các do hoàng đế Bảo Đại thành lập ở Huế tiếp theo sau khi Nhật đào chánh, lật đổ chính quyền bảo hộ Pháp vào tháng 3 năm đó trên toàn cõi Đông Dương.

Bất ngờ vào lúc cuộc mít tinh đang diễn ra, một nhóm người mang súng cướp máy vi âm. Họ thông báo chấm dứt triều đại của hoàng đế Bảo Đại và thành lập một chế độ mới. Thật ra họ là cán bộ của tổ chức Việt Minh, một phong trào được Hồ Chí Minh thành lập năm 1941 nhằm tranh đấu giành độc lập cho Việt Nam từ Nhật và Pháp

“Ở Hà Nội, sáng ngày 17/8/1945, Tổng hội công chức của Chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc mít tinh đông tới hàng chục ngàn người tại Nhà hát lớn để bày tỏ ý chí bảo vệ tổ quốc. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì một nữ thanh niên trí thức xưng tên là Nguyễn Khoa Diệu Hồng leo lên khán đài cướp micro, hô khẩu hiệu ‘Ủng hộ Việt Minh’ và một người khác trải một lá cờ đỏ sao vàng từ trên ban công xuống. Đám đông hô khẩu hiệu hưởng ứng. Từ đó cuộc mít tinh của Tổng hội công chức biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh.” (Hoàng Sâm. “Cách Mạng Tháng 8 Năm 1945 Hay Một Cuộc Cướp Chính Quyền.” Nhật Báo Ba Sàm 20 Aug. 2015). 

“Ngày hôm đó, chúng tôi dán cờ đỏ sao vàng bằng giấy, giấu sẵn trong người, kéo tới quảng trường Nhà hát lớn để dự mít tinh từ sáng sớm. Khi người của chính quyền Trần Trọng Kim vừa chuẩn bị khai mạc, thì một người – sau này tôi biết đó là ông Trần Lâm, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Việt Nam – đã lên được gác hai tung cờ đỏ sao vàng của ta lên.

“Lá cờ rất lớn, phấp phới bay trong gió, đẹp và oai hùng lắm. Cùng lúc đó, Việt Minh cũng giành micro từ tay người của phía chính quyền, chuyển nó cho hai phụ nữ đại diện của Mặt trận Việt Minh lên nói chuyện… Chúng tôi cũng lập tức rút cờ từ trong người ra hô vang: “Ủng hộ Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”  – (Đoan Trang. “Cuộc Khởi Nghĩa Của Những Người Tay Không.” Tuần Việt Nam 18 Aug. 2009).

“Khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội một hai ngày rồi mà trên căn cứ địa Cụ Hồ vẫn chưa hay biết. Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đóng đại bàn doanh ở đồn điền Nghiêm Xuân Yêm tại Cù Vân vẫn chấp hành ‘Quân lệnh số 1’ của Trung ương cho một cánh quân vây đánh đồn Nhật ở thị xã Thái Nguyên.” – (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Hay không bằng hên mà!

—————-

Tags: , , ,

Comments are closed.