Posts Tagged ‘lạc hậu’


Việt Nam, Nền giáo dục lạc loài – Nguyễn Ngọc Già –

Monday, May 17th, 2021

15/5/2021

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhậm chức vào ngày 8 tháng Tư năm 2021, sau khi được tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội chuẩn thuận và tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm.

(more…)