Posts Tagged ‘Năng lượng’


Việt Nam: Năng lượng VN 2023 – Điện than đang thoái trào hay bùng nổ?

Tuesday, April 11th, 2023

Mỹ Hằng/BBC News

10/4/2023

Một cộng đồng lớn tại Việt Nam vẫn sống phụ thuộc vào nghề than

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, 

Một cộng đồng lớn tại Việt Nam vẫn sống phụ thuộc vào nghề than

Báo cáo mới công bố của tổ chức Global Energy Monitor (GEM) có tên ‘Bùng nổ và thoái trào: Giám sát các nhà máy điện than trên toàn cầu năm 2023’ cho thấy tình hình ‘tranh tối tranh sáng’ của ngành năng lượng Việt Nam.

(more…)