Thành Nhân > Thành Công


Thày giáo Vi Kha Hoàng

17/6/2023

“con-người” – Việt ngữ đã chỉ rõ trong chúng ta đều có hai phần: con (animal) và Người (human). Các bài học văn hóa, đạo đức từ thời thơ ấu luôn luôn đi cùng câu “học-hành để nên Người”. Tức là xuyên suốt cuộc sống, chúng ta cố gắng sống sao cho phần Người chiến thắng phần con; đó là chúng ta đã “nên Người” – “thành Người” – thành Nhân, và đó chính là ý nghĩa của câu nói để đời của anh hùng Nguyễn Thái Học: “không thành công cũng thành Nhân”

Sự thành người không đo lường bằng các thành công thông thường trong cuộc sống như thành công về học vấn, thành công về sự nghiệp v.v. Mà sự thành Nhân – thành Người được đo lường bởi các giá trị đạo đức, tinh thần – những điều mà khiến cho loài người không như loài thú. Cho nên, tuy cuộc khởi nghĩa Yên Báy không thành công nhưng ngay từ khi bắt đầu thì các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành công trong việc thành Người. Để rồi tiếp tục sau họ là rất nhiều anh hùng, liệt nữ khác đã thành Nhân. Vâng, thành hay bại không hẳn ở một trận chiến mà ở những gì xảy ra sau đó. Tương tự, cộng sản Việt Nam đã thành công trong cuộc xâm lược miền Nam nhưng sau đó chính các giá trị đạo đức, tinh thần mà miền Nam tiếp nối từ tiền nhân đã chiến thắng – đã giải phóng người dân miền Bắc, thậm chí cả một số người từng theo cộng sản.

Một điểm quan trọng khác: tinh thần dấn thân, hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cần phải có minh trí (khác với kiến thức khoa bảng) sáng suốt soi đường bằng không sẽ bị dẫn dắt, lèo lái, lợi dụng như cộng sản đã làm. Cộng sản Việt Nam đã núp dưới tên gọi Việt Minh lạm dụng tinh thần yêu nước đang cao của người dân để lôi kéo, để cướp công, trong khi chúng thẳng tay tiêu diệt bất cứ ai có xu hướng khác chúng, hoặc có minh trí nhìn ra dã tâm của cộng sản. 

Có thể không sai nếu thống kê con số chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng bị cộng sản sát hại không thua kém sỉ số bị sát hại bởi thực dân Pháp. Và sau khi chiếm được toàn vẹn lãnh thổ, cộng sản đã xem những ai đã “thành Nhân” còn nguy hiểm hơn cả người lính. Những chí sĩ của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu các thủ đoạn hiểm độc bức hại của cộng sản Việt Nam.

Chúng ta tưởng niệm Ngày Tang Yên Báy không chỉ tri ơn các anh hùng dân tộc mà còn nhắc nhở nhau về các giá trị để “thành Nhân”. Các giá trị ấy có thể gói gọn trong 4 chữ Nhân Nghĩa Trí Dũng. Chính các giá trị ấy đã và đang bị cộng sản chôn vùi, tẩy xóa khỏi đời sống của người dân. Chúng biến chữ Người lu mờ, tan dần chỉ còn lại chữ con trong hai chữ “con-Người”. Khi dân không còn Nhân Nghĩa Trí Dũng đúng thì dân trở thành công cụ cho cộng sản phát triển.

Nhắc nhở và rèn luyện Nhân Nghĩa Trí Dũng sẽ giúp mỗi chúng ta xa dần khỏi loài thú để ngày càng “nên Người”. Đó là bước thành công tất yếu. Để rồi chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều điều trong đời sống, kể cả giải phóng dân tộc, đất nước khỏi ách cai trị của cộng sản. Đó là thành công tiếp theo!

Thành Nhân và Thành Công chính là như thế.

Tags: ,

Comments are closed.