Archive for February 3rd, 2023


Chuyện Việt Nam Thứ Sáu 03/02/2023

Friday, February 3rd, 2023

Quê Hương tổng hợp


VinFast hoãn giao xe VF 8 tại Mỹ đến cuối tháng 2 

03/02/2023 

Reuters 

Xe VinFast xuất cảng ở Hải Phòng, ngày 25/11/2022.

Xe VinFast xuất cảng ở Hải Phòng, ngày 25/11/2022. 

(more…)