Archive for February 14th, 2023


Ai đã bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế theo kiểu vô quán phở đòi ăn xôi gấc? – VNTB

Tuesday, February 14th, 2023

15.02.2023 12:41

TS Phạm Đình Bá

Hình minh họa trên net

(VNTB) – Đọc tiểu sử của các nhà lãnh đạo bộ y tế hiện nay, tôi không tìm thấy phong cách và kinh nghiệm của họ về những điều tôi thường quan tâm về giới lãnh đạo các tổ chức y tế bên này.

Tôi đọc bài của Út Sài gòn trên Việt Nam Thời Báo ngày 13/02/2023, mang tựa là “Bổ nhiệm tân thứ trưởng: thêm một “tướng” không chuyên ngành” và bật cười vì kết luận của Út Sài gòn – “Một bà Bộ trưởng không chuyên môn về y tế, đã đủ thứ rối ren về thuốc men, về sửa “tinh bột bắp” thành “tinh bột ngô” thì giờ đây lại thêm một ông Thứ trưởng Y tế không chuyên môn về y tế, xem ra, người bệnh còn mệt cầm canh.”

(more…)