Bài Nói Chuyện tại Orlando, Florida  ‘DÂN TỘC TÔI và THẾ HỆ TRẺ VÌ DÂN TỘC ‘ 


Nguyễn văn Canh 9 tháng 3, 2024 

Sau khi chiếm được Miền Nam, Cộng Sản bắt đầu thực hiện  ngay chương trình Cải Tạo Xã Hội Niềm Nam thành một nước  theo Xã Hội Chủ Nghĩa trước khi “thống nhất cả 2 Miền” thành  Việt Nam Cộng Sản.  

I. CẢI TẠO XÃ HỘI. 

Tiêu diệt giai cấp thống trị cũ, gồm toàn bộ giai tầng trí thức,  giới giầu có ở thành thị và thôn quê ,và đưa các thành phần vô  sản vào thay thế; phá hủy các cơ quan chính quyền, quân đội,  cảnh sát, tòa án, nhà tù và thiết lập một hệ thống thống trị ‘nhân dân’ để cai trị; cải tổ lại xã hội thuộc mọi lãnh vực kinh  tế, tài chánh, văn hóa, giáo dục, tôn giáo…, gồm cả đời sống cá  nhân của mỗi con người và biến chúng thành các lãnh vực độc  quyền của Đảng. 

Cách thực hiện: Dùng Biện pháp vô sản chuyên chính để thực  thi ý thức hệ Cộng Sản hay nói cách khác là dùng ‘bạo lực  chuyên độc’ của giới vô sản để thực hiện mục tiêu này.  

Cuối cùng là tiến tới cai trị bằng chế độ độc tài toàn trị.(*) (Dân Tộc Tôi, Tập I: Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân Tộc Tôi)

II. CHỦ QUYỀN DÂN TỘC TRÊN LÃNH THỔ LÃNH HẢI: 

Chủ Trương Bành trướng Bắc Kinh và ở trong vị trí điều khiển  chế độ toàn trị, VC thực hiện Âm Mưu chuyển nhượng từng  phần Lãnh thổ, Lãnh hải cho Trung Cộng, còn thêm cả đồng  hóa Dân Tộc Việt vào Trung Hoa. 

A. Chủ trương của Trung Cộng xâm chiếm Việt nam: 

Từ năm 1954, Trung cộng vẽ Bản Đồ mới của Trung Hoa trong  đó có cả Việt nam và Biển Đông, và tuyên bố: ”Việt nam là bàn  đạp tiến xuống phía Nam, phải chiếm cho bằng được”.  

Năm 1965, Mao tuyên bố: ”Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á Châu, gồm cả Việt nam…” 

B. Hồ và Đảng Cộng Sản Việt nam, tự nguyện là Thái Thú phục  vụ quyền lợi Trung Cộng

1. Dâng hiến Dân Tộc Việt cho Trung Cộng: Âm mưu Đồng Hóa. 

Năm 1951, Trường Chinh kêu gọi tận diệt các vết tích mà Tây  phương du nhập vào Việt nam, từ chữ viết, y khoa, khoa học, các phát minh đến trí thức xuất thân từ Âu Mỹ, để trở về với  Trung hoa, có nền văn minh ‘trước nhất hoàn cầu’

Ngày nay có một số hoạt động liên hệ của Đảng cầm quyền  đang thực hiện mưu đồ này: Bùi Hiền thực hiện chương trình  xóa bỏ chữ quốc ngữ và dạy học sinh theo mẫu chữ tiếng Việt mới do một Bộ Phận thuộc Bộ Giáo Dục Trung Cộng chế ra. Hiện đang có một phong trào phế bỏ môn học Lịch sử Việt 

nam, nhất là các trận chiến dân tộc Việt đã anh dũng chống  quân xâm lăng Bắc phương suốt trong chiều dài hơn 4000 lịch  sử của dân tộc, và gần đây là trận chiến chống Trung cộng năm  1979 dù Đảng Cộng Sản Việt nam thực hiện. 

Niên học tới sẽ đưa tiếng Trung Hoa vào chương trình cho các  học sinh……. 

2. Dâng hiến lãnh thổ lãnh hải cho Trung Cộng. 

a. Lãnh Thổ: Hiệp Ước 1999 Việt Cộng đã nhượng nhiều vùng  đất dọc theo biên giới từ Lạng Sơn, Cao Bằng đến Lai Châu,  gồm cả Ải Nam Quan, Thác Bản Gốc….. Trung Cộng đã thiết lập  nhiều “tụ điểm” (các làng gồm dân Tàu) tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt nam; cho thuê rừng đầu nguồn trong vùng sâu của  Việt nam và coi như khu vực bất khả xâm phạm. Chính quyền  Việt cộng không được phép vào… 

b. Lãnh Hải gồm

– Vịnh Bắc Việt: Hiệp Ước năm 2,000 vẽ lại danh giới vùng Vịnh  Bắc Việt, nhượng cho TC hơn 11,000 cây số vuông. 

– Hoàng Sa và Trường Sa: Công hàm Phạm văn Đồng 1958  nhượng cho T.C . 2 quần đảo này, đổi lấy quân viện để đánh  chiếm Miền Nam; VC giữ thái độ im lặng để TC bồi đắp các bãi  đá ngầm thành đảo nhân tạo, trên đó chúng đã xây cất các căn  cứ quân sự kiên cố , đồ sộ trên vùng Trường Sa từ 2013. Ở vùng này TC đã bố trí cả ngàn quân, với các dàn radar, hỏa  tiến, kho võ khí, các không đoàn phản lực cơ, hải cảng trên 8  đảo nhân tạo.., chưa kể đến Hoàng Sa dùng làm Bộ Chỉ Huy 

quân sự cho toàn vùng; Đảng Cộng Sản Việt nam còn “lặng im”  cả khi ngư dân Quảng Ngãi bị Hải Quân Trung cộng trấn áp thô  bạo, cả đánh chìm thuyền đánh cá của họ khi hành nghề vì “vi  phạm Lãnh hải của Trung cộng tại Vùng Hoàng Sa”. 

Những ai tuyên bố Hoàng Sa là của Việt nam đều bị bắt đi tù,  dù chỉ giương biểu ngữ trước của nhà và tọa kháng trong nhà

(Dân Tộc Tôi, Tập II: Chủ Quyền Dân Tộc với Hoàng Sa và  Trường Sa) 

—————– 

III: PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG GÂY DỰNG LÒNG ÁI QUỐC NƠI  THẾ HỆ TRẺ VÌ DÂN TỘC. 

Suốt gần thế kỷ qua cho đến nay, Trung cộng đã thành công  dùng kỹ thuật Leninist để ‘sản xuất’ ra được một đội ngũ tay  sai người Việt để trở thành Thái Thú người bản xứ hầu giúp  chúng xâm chiếm Việt nam, một điều mà bao nhiêu triều đại  Trung Hoa cố gắng làm, nhưng đều thất bại một cách nhục  nhã. 

Trong lịch sử Việt nam, cũng đã có kẻ mưu tính làm tay sai cho  giặc nhưng lẻ loi như Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc. Ngày nay,  Trung cộng “tài giỏi” hơn vì đã đào tạo ra một tập thể người  bản xứ tay sai và đám này hoạt động như điên cuồng phục vụ mưu đồ quan thày của chúng. Trong những năm qua, chúng ta  chứng kiến cảnh chúng tập hợp từng nhóm, làm phe đảng, chém giết lẫn nhau, loại trừ nhau để lấy được lòng tin quan  thày và xin ân huệ được chọn làm tay sai cho giặc.

Trước tình trạng này, Dân Tộc Việt nói riêng, đơn độc có  những khó khăn trước mắt để đối phó với tình trạng lâm nguy  này. Ngay trên cả thế giới nói chung, các cường quốc cũng đang phải đương đầu với những bất ổn liên tiếp xảy ra. Chúng  ta không có cơ may được sự hỗ trợ để đánh đuổi giặc ngoại  xâm. Giải pháp lâm thời của chúng ta là nêu thực trạng cho  thế hệ trẻ để họ có hiểu biết thực sự mà đất nước đang trải  qua, từ đó, một mặt họ chống lại các ‘vi khuẩn cộng sản’ xâm  nhập vào họ và mặt khác gây dựng lòng yêu nước nơi họ.  

Thế hệ trẻ vì dân tộc này tất nhiên là tương lai của đất nước, trong bất cứ tình huống nào, sẽ tiếp nối nhau chiến đấu để cho dòng dõi Lạc Hồng không những được vinh quang và tồn  tại. 

Đàn Chim Lạc Việt là một nhóm gồm khoảng 30 anh chị em ưu  tú sống ở khắp nơi trên toàn quốc cổ võ thanh thiếu niên còn  nhỏ tuổi, hoặc thiếu hiểu biết hay không biết gì về tình trạng  về chủ quyền, có cơ hội mở rộng kiến thức, biết được những  gì thực sự đã và đang xảy ra trên quê hương Việt. Họ là thế hệ trẻ vì dân tộc, sẽ noi gương các bậc tiền nhân, nối tiếp nhau  tích cực đóng góp công cuộc bảo vệ dòng giống và giang sơn  của dân tộc Việt. 

Một chương trình sẽ được phát động qua tài liệu học tập để gây dựng lòng yêu nước nơi các em thuộc thế hệ trẻ này. Yếu  tố này sẽ là động lực giúp các em góp phần bảo vệ quê  hương./.

( Dân Tộc Tôi, Tập III: Biên Cương Mới

(*) Dưới chế độ toàn trị này, tất cả tài sản như đất đai/ tài sản là của Đảng.  Hiến Pháp CHXHCNVN tuyên bố đất đai thuộc sở hữu tòan dân. Nhà nước (Chính Phủ) là  người “quản ly’. Cá nhân dân chúng có nhà cửa, ruộng vườn, thì chỉ là kẻ được cấp quyền sử dụng, kể cả dài hạn. Toàn dân lài ai? Toàn dân là một tập thể bao gồm tất cả dân chúng sống  trong lãnh thổ quốc gia. Nếu có đòi tập thể đứng ra giải quyết một vấn đề gì có liên quan đến đất đai, thì không có ai đứng ra nhận. Chính quyền là chỉ người quản lý. Đảng là người quyết  định mọi việc, như trên đã nói: Đảng ban hành Hiến pháp qui định đất đai thuộc quyên sở hữu toàn dân và như vậy là đích thị là Đảng là chủ. Từ nhiều năm nay, ‘dân oan’ như chùa  Liên Trì ở Thủ Thiêm và những ai ở bất cứ nơi nào trên đất nước có nhà cửa đất đai bị tịch  thu, dù đến Hà nội là nơi Chính Quyền Trung Ương tọa lạc và dù bỏ ra tới 40 năm để khiếu  nại, biểu tình đòi lại tài sản, đều không có kết quả gì, vì các viên quản lý là chính quyền đâu có  quyền giải quyết. Nếu có hỏi Đảng, thì Đảng lại dấu mặt ở trong hậu trường. Hơn nữa dân  oan là kẻ chỉ có quyền sử dụng mà tự nhận là sở hữu chù đi đòi đất, thì không đúng. Nhưng  nếu kẻ nào chống lại, thì gương sáng là cụ Lê đình Kình, dù đã là đảng viên hơn 50 năm, là thí  dụ. 

Mọi hoạt động xã hội đều tuyệt đối là của hay thuộc về Đảng, như văn hóa, giáo dục, tôn  giáo……, tất cả đều là của Đảng. Hay lâm thời (như hiện nay khi Đảng chưa nắm quyền toàn  trị 100% ), Đảng không làm nổi tất cả mọi việc và chưa thể tới mức khống chế toàn bộ xã hội,  nên phải để cho tư nhân làm một số hoạt động, nhưng Đảng “kiểm soát” và “hướng dẫn” tư  nhân làm theo lệnh đảng, với hàm ý “nhân danh Đảng”. Có “Việt Kiều” muốn lập công với  Đảng và hi vọng lợi dụng Đảng trong tương lai, đi quyên góp tiền bạc làm công tác ‘từ thiện’ giúp dân nghèo mà Đảng không làm nổi, như y tế chẳng hạn, thì được phép làm, nhưng trong  kế hoạch theo sự chỉ đạo của đảng. Còn nếu tự ý làm, và như thế đi ra ngoài chính sách của  Đảng thì tuyệt đối bị cấm. Đó là trường hợp một số sư sãi của một chùa ở Miền Tây bị truy tố và bị tù vì tự ý mang chăn, mền, thực phẩm giúp đồng bào, nạn nhân bị bão lụt năm 1999. 

Tham vọng của Đảng Cộng Sản còn đi xa hơn: con người gồm cả toàn bộ đời sống cá nhân  cũng là của Đảng hay thuộc về sự kiểm soát của Đảng. Đòi sống ‘vật chất’ của con người có  tác động đến “tinh thần”. Đảng kiểm soát cá nhân con người bắng phương pháp của Pavlov. Với phương pháp này, Đảng sẽ tiến tới suy nghĩ thay cho cá nhân. Tất cả ‘cá nhân con người’ trong xã hội lúc đó chỉ còn là con ‘robot’ của Đảng. 

Đó là ý nghĩa của chế độ toàn trị

Tôi có nói chuyện với nhiều học giả có tiếng của Tây Phương, có vẻ như họ không hiểu rõ vấn  đề. Ngay cả đến trí thức thuộc giới tinh hoa của Sô Viết khi họ tìm đến gặp tôi lúc tôi đến  dự Hội Nghị Quốc Tế Nhân Quyền ở Leningrad năm 1990, có vẻ ngạc nhiên về thực thi ý thức 

hệ Công Sản tại Việt nam khi tôi trả lời các câu hỏi về Cộng Sản Việt nam, dù cái ‘thứ quái gở này’ xuất phát từ quê hương của họ. Tôi lấy thí dụ như tôi phải trả lời Tiến sĩ Dubays gần 3  tiếng đồng hồ trong một buổi phỏng vấn riêng cho ông ta.. Ông ấy là trí thức trẻ được xếp  vào loại hàng đầu của Liên Bang Sô Viết. Năm sau, vào 1991, khi có cuộc “nổi dậy” để xóa sổ Đảng Cộng Sản Liên Sô, tôi được biết ông ta là một nhân vật có uy tín và nổi tiếng trong vụ này. Nhà Báo Preobrazenski trong một thư gửi cho tôi vào 1992 cho biết rằng Tiến sĩ Dubays  làm Bộ trưởng phụ trách Tư Hũu Hóa trong nội các của Yeltsin. 

Tất cả các người này đều bị lừa. 

Cộng sản thành công chiếm chính quyền bằng dối trá có hệ thống, và duy trì quyền lực bằng bạo lực có mưu thuật. 

————– 

Các sách dưới đây dùng để soạn thảo tài liệu giáo  khoa để giảng dạy. 

– Vietnam Under Communism, Hoover Press, 1983.(1) 

– Dossiers On Paracels & Spratlys and National Sovereingty,  Center For Vietnam Studies, 2020. 

– Nông Dân Bắc Việt, những năm 1952-1960, Center For Vietnam Studies, 1987. 

– Cộng Sản Trên Đất Việt (2 Tập), Kiến Quốc, 2002. 

– Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc, Center  For Vietnam Studies, 2017. 

– Dân Tộc Tôi (3 Tập), Ủy Ban Bảo Vệ Lãnh Thổ, 2023. ———- 

(1) Cuốn sách này sau khi ấn hành được nhiều Đại Học sử dụng làm sách giáo  khoa. Hoover Press của Đại Học Stanford đã in theo loại “paper back” 3 lần nữa  để cung ứng cho nhu cầu giảng dạy.


Comments are closed.