Covid-19 Việt Nam: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? – VNTB

Friday, May 28th, 2021

Út Sài Gòn

Họp khẩn bộ Y tế CSVN (theo Moh Việt Nam)

(VNTB) – Trong dàn hợp tấu, khi trống chơi nhịp rumba, còn kèn lại thổi xì-lô-rốc thì đó gọi là ‘ông nói gà, bà nói vịt’.

(more…)

Covid-19: Dân có quyền biết, đảng có trách nhiệm thông tin – Ts. Phạm Đình Bá –

Wednesday, May 26th, 2021

26/5/2021

Bối cảnh

Đảng làm chủ nhà nước, nhà nước kiểm soát xã hội, dân bị bóc lột.

(more…)