Posts Tagged ‘chống nhân loại’


Tù cải tạo: Tội ác chống nhân loại của CSVN – Đỗ Ngọc Uyển –

Monday, May 24th, 2021

By thoisu 02 , May 24, 2021 0 Comments

12/5/2021

Sau ngày 30-4-1975, lũ Việt gian cộng sản cũng tiếp tục kế hoạch giết người này, và chúng đã giết và thủ tiêu 165,000 quân, cán, chính VNCH và những người quốc gia trong 150 “trại cải tạo” của chúng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

(more…)