Posts Tagged ‘CSVN’


Phong trào XHDS Việt Nam từ các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mùa hè năm 2011 – Cao Nguyên

Saturday, June 5th, 2021

2021-06-04

Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội hôm 19/6/2011

Reuters

(more…)