Posts Tagged ‘CSVN’


Hai Tiếng “Việt Nam” – Huy Phương –

Friday, June 18th, 2021

17/6/2021

Hai tiếng Việt Nam, tên gọi của đất nước chúng ta không phải mới có từ đời nhà Nguyễn (1802,) mà đã được ghi nhận trong sử sách, cách đây hơn 500 năm từ thời Nguyễn Trãi (Dư Địa Chí,) Lê Quý Đôn (Văn Đài Loại Ngữ,) Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ.)

(more…)

Phong trào XHDS Việt Nam từ các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mùa hè năm 2011 – Cao Nguyên

Saturday, June 5th, 2021

2021-06-04

Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội hôm 19/6/2011

Reuters

(more…)