Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) hoan nghênh việc Tổng thống Biden bổ nhiệm bà Susie Gelman vào Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế


PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Ngày 14 tháng 7 năm 2023

USCIRF hoan nghênh việc Tổng thống Biden bổ nhiệm Susie Gelman vào Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế

Washington, DC – Hôm nay, Tổng thống Joseph R. Biden đã công bố việc bổ nhiệm bà Susie Gelman vào Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF).

“USCIRF chào đón Susie Gelman, tập hợp đầy đủ chín Ủy viên,” Chủ tịch USCIRF Abraham Cooper cho biết.

“Chuyên môn và cái nhìn sâu sắc của cô ấy về chủ nghĩa bài Do Thái toàn cầu và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời để giúp hỗ trợ sứ mệnh của Ủy ban nhằm xác định một cách kiên quyết các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo quốc tế.”

Susie Gelman từng là chủ tịch hội đồng của Diễn đàn Chính sách Israel từ 2016-2023. Trước đây cô đã phục vụ ba nhiệm kỳ với tư cách là chủ tịch của Liên đoàn Do Thái Greater Washington, một nhiệm kỳ với tư cách là đồng chủ tịch chiến dịch của Liên đoàn và là thành viên trọn đời của Hội đồng quản trị của Liên đoàn.

Trước đây cô đã đồng chủ trì Nền tảng Biểu hiện Tôn giáo Israel (iRep) của Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ (JFNA), một sáng kiến ​​tập trung vào chủ nghĩa đa nguyên thông qua quyền tự do lựa chọn hôn nhân ở Israel. Gelman là chủ tịch đầu tiên của Tổ chức Birthright Israel và đã phục vụ trong nhiều năm với tư cách là thành viên hội đồng quản trị cũng như Ủy ban Kế hoạch Taglit-Birthright Israel. Cô từng là đồng chủ tịch của UJC (nay là JFNA) Israel và đồng chủ trì Đại hội đồng của JFNA tại Jerusalem trong cả hai năm 2003 và 2013.

Susie là thành viên của Hội đồng quản trị của Đại học Do Thái, thành viên danh dự của Đại học Brandeis, và là cựu chủ tịch của Hội đồng Quản trị Trường Georgetown Day, nơi bà đã phục vụ trong hội đồng trong 12 năm. Cô ấy là cựu chủ tịch của Quỹ Môi trường Goldman, nơi cô ấy tiếp tục phục vụ trong hội đồng quản trị. “Chúng tôi thật may mắn khi có Susie Gelman tham gia Ủy ban vào thời điểm mà chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể của chủ nghĩa bài Do Thái và thành kiến ​​chống người Hồi giáo trên toàn thế giới,” Phó Chủ tịch USCIRF Frederick A. Davie nói thêm.

“Công việc của cô ấy về nhân quyền mang đến một góc nhìn độc đáo để bênh vực cho những người bị đàn áp vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.” Các ủy viên USCIRF được bổ nhiệm bởi Tổng thống và lãnh đạo của cả hai đảng chính trị tại Thượng viện và Hạ viện.

### Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) là một cơ quan chính phủ liên bang độc lập, lưỡng đảng do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập để theo dõi, phân tích và báo cáo về tự do tôn giáo ở nước ngoài. USCIRF đưa ra các khuyến nghị về chính sách đối ngoại cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp tôn giáo và thúc đẩy tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Để phỏng vấn một ủy viên, vui lòng liên hệ với USCIRF tại media@uscirf.gov


     FOR IMMEDIATE RELEASE
July 14, 2023
 USCIRF Welcomes President Biden’s Appointment of Susie Gelman to U.S. Commission on International Religious Freedom
Washington, DC – President Joseph R. Biden announced today the appointment of Susie Gelman to the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF).
 
USCIRF welcomes Susie Gelman, bringing together a full complement of nine Commissioners,” stated USCIRF Chair Abraham Cooper. “Her expertise and insight on global antisemitism and freedom of religion or belief will be a great addition to help support the Commission’s mission to unflinchingly identify threats to international religious freedom.
 
Susie Gelman served as board chair of Israel Policy Forum from 2016-2023. She previously served for three terms as president of the Jewish Federation of Greater Washington, one term as Federation’s campaign co-chair, and is a lifetime member of the Federation’s Board of Directors. She previously co-chaired the Israel Religious Expressions Platform (iRep) of the Jewish Federations of North America (JFNA), an initiative that focused on pluralism through freedom of choice of marriage in Israel.
 
Gelman was the inaugural chair of the Birthright Israel Foundation and served for many years as a member of its board as well as the Taglit-Birthright Israel Planning Committee. She served as co-chair of UJC (now JFNA) Israel and co-chaired JFNA’s General Assembly in Jerusalem in both 2003 and 2013. Susie is a member of the Board of Governors of The Hebrew University, an honorary fellow of Brandeis University, and is past president of the Georgetown Day School Board of Trustees, where she served on the board for 12 years. She is the past president of the Goldman Environmental Foundation, where she continues to serve on the board.
 
We are fortunate to have Susie Gelman join the Commission at a time where we are seeing a significant rise in antisemitism and anti-Muslim bias throughout the world,” USCIRF Vice Chair Frederick A. Davie added. “Her work in human rights offers a unique perspective to advocate on behalf of those persecuted for their religion or belief.
 
USCIRF Commissioners are appointed by the President and leadership of both political parties in the Senate and House of Representatives.
 ###

The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) is an independent, bipartisan federal government entity established by the U.S. Congress to monitor, analyze, and report on religious freedom abroad. USCIRF makes foreign policy recommendations to the President, the Secretary of State, and Congress intended to deter religious persecution and promote freedom of religion and belief. To interview a commissioner, please contact USCIRF at media@uscirf.gov

Tags: ,

Comments are closed.