Archive for January 20th, 2022


Bà Phạm Thị Đoan Trang, khôi nguyên giải Nhân Quyền Martin Ennals 2022

Thursday, January 20th, 2022

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ:

BÀ PHẠM ĐOAN TRANG KHÔI NGUYÊN GIẢI NHÂN QUYỀN MARTIN ENNALS 2022

THẾ GIỚI ĐỒNG THANH VINH DANH VÀ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN

(more…)