Archive for January 28th, 2022


Hoa sen trong biển lửa? – Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc? – Trần Anh Tuấn

Friday, January 28th, 2022

Hoa sen trong biển lửa?Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc?Trần Anh Tuấn

Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam được thế giới biết đến nhiều nhất.

Khi Thiền Sư mất ngày 22.1.2022, nhiều nhân vật quốc tế lên tiếng phân ưu, như Đức Đạt Lai Lạt Ma, ái nữ mục sư Martin Luther King Jr., nhiều hãng thông tấn quốc tế loan tin, như AP của Mỹ, Reuters của Anh, AFP của Pháp…, nhiều báo chí quốc tế thông báo, như New York Times của Mỹ, Le Figaro của Pháp, …  cũng như nhiều đài truyền hình và phát thanh quốc tế lên tiếng, như VOA của Mỹ, BBC của Anh, RFI của Pháp…

Về phương diện hoằng dương Phật Pháp tại hải ngoại, công trạng của Thiền Sư Nhất Hạnh rất lớn, nhất là từ năm 1982 khi Thiền Sư lập ra Làng Mai ở Pháp.

Nhờ Thiền Sư, Phật Giáo Việt Nam được thế giới biết đến với sự tôn vinh và thán phục. Bài viết ngắn gọn của Chân Văn đăng trong Văn Hóa Online-California ngày 22.1.2022 tựa đề “Đóng góp của Thiền sư Nhất Hạnh” đã ghi nhận khá đầy đủ về kết quả sâu rộng trên thế giới về phép tu do Thiền Sư xướng xuất.

Tôi từng đến Tu viện Kim Sơn miền Bắc California và nghe Thiền Sư giảng về Phật Pháp. Kinh nghiệm cụ thể và thực tế đó giúp tôi hiểu được sự thành công và ảnh hưởng sâu xa của Thiền Sư trong quần chúng nhiều nơi trên thế giới, gồm Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn… hơn là ở Việt Nam và trong các cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại.

Lý do là chỉ người Việt mới biết cả hai mặt của một con người. Một, là thiền sư Phật Giáo. Hai, là người hoạt động phản chiến.

(more…)

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ cộng sản – Chu Sơn

Friday, January 28th, 2022
(more…)