Archive for May 6th, 2023


Trung Quốc lo Hàn Quốc có thể gia nhập ‘Bộ tứ’

Saturday, May 6th, 2023

22:08 | Posted by BVN1

Bình Giang | 24/04/2021 04:30 PM

Trung Quốc lo khả năng Hàn Quốc gia nhập 'Bộ tứ'

Trung Quốc đã nhiều lần hỏi xem Hàn Quốc có tham gia liên minh ‘Bộ tứ’ do Mỹ dẫn dắt hay không, cho thấy Bắc Kinh ngày càng lo ngại nguy cơ khối này mở rộng để đối phó với ảnh hưởng gia tăng của họ ở khu vực, các nguồn tin ngoại giao cho biết.

(more…)