Archive for May 24th, 2023


Chuyện Việt Nam Thứ Tư 24/05/2023

Wednesday, May 24th, 2023

Quê Hương tổng hợp


AI kêu gọi Việt Nam bãi bỏ cáo buộc vu khống cho nhà hoạt động nhái nhạo theo “Thánh Rắc Muối”

23/5/2023

Những người bạn cầm biển yêu cầu trả tự do cho Bùi Tuấn Lâm tại Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng hôm 15/5/2023 

https://www.rfa.org/++plone++rfa-resources/img/icon-zoom.pngFacebook/Peter Lam Bui 

(more…)

VNTB – Mồm loa mép giải (người dân VN phải chịu tấn công mồm loa mép giải liên tục)

Wednesday, May 24th, 2023

24.05.2023 7:29

VNTB – Mồm loa mép giải

Hạo Nhiên

(VNTB) – Người dân gần như phải chịu những cuộc tấn công tra tấn mồm loa mép giải liên tục, bền bỉ từ mọi phía, mọi nơi.

Hầu hết người ở Việt Nam phải chịu những cuộc tấn công tra tấn mồm loa mép giải liên tục, bền bỉ từ mọi phía, mọi lúc, và từ mọi thành phần. Nguyên do hậu quả của cuộc sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa khiến khuynh hướng tranh giành quyền lực của mọi tầng lớp càng ngày càng lên cao. 

(more…)