Archive for May 29th, 2023


Trí tuệ Việt, sao cứ phải xa nhà mới có thể bay cao?

Monday, May 29th, 2023

Tuấn Khanh
28/5/2023

Đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân với giải Caméra d’Or cho phim “Bên trong vỏ kén vàng”, LHP Cannes lần thứ 76 (ảnh: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) 

(more…)