Archive for October 16th, 2023


Thực tế về Quan hệ Vợ Chồng Vùng Thôn quê – Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái, Ph.D.

Monday, October 16th, 2023

Trong một bài trước, bài “Quan niệm của Người Đàn bà Dân dã về Quan hệ Vợ Chồng”, chúng tôi có đề cập đến những giá trị nhân bản mà người đàn bà dân dã mang lại như tình yêu, nhân nghĩa hơn là tiền của, thuỷ chung, và sự hoà thuận giữa vợ chồng là những nền tảng cho sự bền vững trong quan hệ vợ chồng. Và sự bền vững này đã từng được thực hiện ở vùng thôn quê. Tuy nhiên, phố thị hay những vùng tiếp giáp phố thị, môi trường sinh sống của giới trung lưu, thượng lưu bao giờ cũng là một sự quyến rũ đối với người dân nghèo ở vùng thôn quê. Những gia đình ở vùng thôn quê nghèo khổ, trong ước vọng vươn lên, thường gả con gái cho những gia đình khá giả, giàu có, danh gia vọng tộc, hay quan quyền. Những gia đình này, không ít thì nhiều, có học thức và đa số chịu ảnh hưởng nặng nề của giáo dục Khổng giáo Tống Nho mà ảnh hưởng đã tạo nên (1) vai trò độc tôn của người chồng và vai trò nhỏ bé và nô thuộc của người vợ trong gia đình, và (2) cảnh người vợ hầu như chỉ là kết quả của một sự đổi chác mang tính vật chất và phương tiện chứ không phải là kết quả của tình yêu, như người đàn bà dân dã quan niệm.

(more…)

Ai tài trợ cho Hamas? Một mạng lưới toàn cầu về tiền điện tử, tiền mặt và tổ chức từ thiện

Monday, October 16th, 2023

Bởi Hadeel Al Sayegh John O’Donnell và Elizabeth Howcroft

Ngày 16 tháng 10 năm 2023 5:12 sáng EDT Đã cập nhật 5 giờ trước

Công nhân Palestine làm việc trong một dự án xây dựng do Qatar tài trợ ở phía nam Dải Gaza

[1/2] Công nhân Palestine làm việc trong một dự án xây dựng do Qatari tài trợ ở phía nam Dải Gaza ngày 7 tháng 6 năm 2017. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo Acquire Licensing Rights

(more…)