Archive for May 17th, 2024


BUỔI GIỚI THIỆU BỐN TÁC PHẨM MỚI CỦA BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN QUANG.

Friday, May 17th, 2024

Nguyễn Xuân Quang.

clip_image002

Ngày chủ nhật 5 tháng 5-1975 vừa qua lợi dụng buổi gia đình tổ chức sinh nhật, tôi đã giới thiệu ‘bỏ túi’ bốn tác phẩm mới phát hành trong mùa dịch Covid-19 vừa qua:

1. Giải Đọc Trống Đồng Đông Sơn (4 tập cuối + 1 tập Anh ngữ An Overview of The Ngoc Lu I Bronze Drum Through Its Bands, trọn bộ 6 tập tiếng Việt và 1 tập tiếng Anh), 2. Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que (3 tập), 3. Liện Hệ Việt Ngữ và Ấn-Âu Ngữ, 4. Hành Hương Đất Phật.

(more…)