Archive for May 4th, 2024


TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA

Saturday, May 4th, 2024

Leave a commentPosted by dam trung phan on 03/05/2024

Vũ Thị Ngọc LêCP63

Lìa xa thành đô yêu dấu
Một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương
Vương sầu thương 

(more…)

Thuật Ngữ Hành Chánh Đối Chiếu Việt Anh

Saturday, May 4th, 2024

Leave a commentPosted by dam trung phan on 03/05/2024

Việc dịch các thuật ngữ, danh xưng từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, người dịch cần có sự hiểu biết về văn hoá, hệ thống chính trị của các nước đó. Có nhiều danh xưng phải dịch theo chức năng được ghi trong hệ thống công quyền chứ không dịch theo nghĩa của chữ. Trong phần từ ngữ, chúng tôi chỉ ghi một loại từ (hoặc danh từ, hoặc tĩnh từ, hoặc động từ); người áp dụng có thể chuyển nó ra loại từ khác cho phù hợp.

(more…)

Ls. Lê Quốc Quân  – Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘Trách nhiệm chính trị’ 

Saturday, May 4th, 2024

02/5/2024 

Pandora Box và Hy vọng cuối cùng 

Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng xác định tham nhũng là giặc nội xâm và quyết tâm đánh nó để tạo ra được sự “trong sạch” và vững mạnh cho đảng và chế độ. Sau hơn 13 năm cầm quyền, thực tiễn phơi bày ra trước mắt người dân rằng nỗ lực chống tham nhũng của ông là không khả thi.

Ông đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột”.

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 1 tháng Hai, 2021. Sau hơn 13 năm cầm quyền, thực tiễn phơi bày ra trước mắt người dân là nỗ lực chống tham nhũng của ông không khả thi.
(more…)

Lê Thành Nhân – Năm nguy cơ cho các công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam

Saturday, May 4th, 2024

https://vietquoc.org/

03/5/2024

Một quy luật bất biến đối với những công ty đầu tư ngoại quốc là hễ nơi nào có một trong năm bất ổn thì công ty nước ngoài sẽ xem, xét rất kỹ về đầu tư. Từ trước đến nay nhà nước CSVN tuyên truyền với ngoại quốc rằng Việt Nam là đất nước rất ổn định, do đó nhiều công ty nước ngoài nhảy vào đầu tư ở Việt Nam. Nay mọi chuyện đã rõ ràng, Việt Nam đang đối diện không những một mà năm bất ổn định, thì các công ty muốn vào đầu tư ở Việt Nam phải cẩn thận cần kiểm soát cho kỹ trước khi bỏ tiền đầu tư”.

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN7zqau2fXmuhz_6uzpcn8eMdHVNX5wEh3yLUWw8lSCnqutwWltAvWv8NETnvoQhO4DWv7qOsJkmjpaViLuWeju2GzV7ljbI6wAws2inDTwrVBUFspV_fCaQyJJgqUQHUU7JjPOONgJGJc07Y_GAaAtjQ=w625-h329-s-no?authuser=0

Hình minh hoạ Bussiness risk

(more…)

10 loại thực phẩm tốt nhất để chống bệnh tật

Saturday, May 4th, 2024

Đã đánh giá vào ngày 14/06/2022

Medicinet
Lựa chọn ăn uống đúng cách

Mỗi lựa chọn lối sống bạn thực hiện đều ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

(more…)