Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 21


Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Hội Việt Hoa Hữu Nghị
Ngày …. tháng….năm 1953
Kính gửi chủ tịch Mao Trạch ĐôngNước Cộng Hòa Nhân Dân Trung QuốcKính thưa Chủ tịch .Hội Việt Noa Hữu Nghị chúng tôi, đại biểu nhân dân Việt Nam, xin kính biếu Chủ tịch hai con voi là đặc sản của đất nước Việt Nam, để tỏ tấm lòng kính mến của nhân dân Việt Nam, đối với Chủ tịch, vị lãnh tự vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, một trong những vị lãnh đạo của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, và là người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam.₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 20

Thư ngày 20/01/1958 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. (Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1958年1月20日胡志明主席寄给刘少奇主席的信资料:中国档案
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 19

Dề cương của Ban Đối Ngoai thành Pho Lieu Châu (thuoc Tinh Quảng Tây) Giới Thieu Voi đoàn Đại Bieu khu TU Tri Viet BAC – Việt Nam Nam VE Nhung tháng hoạt động Cach Mang của Chu Tich Ho Chi Minh Tai Lieu Châu Thoi ky trong Khang Chien Chong Nhat. 10/08/1964. (BAN Dich)Nguon: Lưu Tru Trung Quốc1964年10月8日,广西省壮族民族人民委员对外办公室的提纲致越南民主共和国越北自治区政党代表团有关介绍胡志明在寥州抗战期的革命活动情况。资料: 中国 档案局 提供.

₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 18

Thư của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 4/4/1963.(Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc1963年4月4日刘少奇主席有关答应胡志明主席邀请访问越南的信来源:中国档案

Công hàm Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 04/4/1963.
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 17

Điện ngày 17/5/1962 của các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc chúc mừng Hồ Chí Minh 72 tuổi. (Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1962年5月17日趁胡志明主席72寿辰之际,毛主席、刘少奇、朱德致的贺电。来源:中国档案₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 16

Thư của Hồ Chí Minh về việc mời đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang dự Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3. 01/8/1960.Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1960年8月1日胡主席邀请中国共产党代表团出席越南劳动党第三届全国代表大会的邀请函来源:中国


Điện của Hồ Chí Minh gửi Trung ương ĐCS Trung Quốc: Mời cử đoàn đại biểu Chính phủ chính đảng tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 3  Đảng lao động Việt Nam.
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 15

Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Việt Nam. 12/4/1960.(Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.周恩来总理致函答应胡志明主席对其访问越南的邀请。来源:中国档案

Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai:
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 14

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam (do Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển). 04/4/1960. (Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.胡主席致函邀请周恩来总理访问越南(由中国驻越南大使何伟转)来源:中国档案
Thư của Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chu Ân Lai (do đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển (04/4/1960) và thư của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời thăm Việt Nam gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/4/1960).
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 13

Điện ngày 03/8/1959 của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ Cam Túc nhiệt liệt hoan nghênh Người sang thăm Tân Cương.Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1959 年 8 月 3 日刘少奇主席寄给胡志明主席和 的热烈欢迎他们来新建访问的电函。资料:中国档案₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 12

Bài nói chuyện của Hồ Chí Minh tại ga Nam Ninh. 23/6/1955 (Ảnh 8, 9, 10, 11, 12). (Bản dịch)

₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 11

Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 (Ảnh 1, 2, 3, 4) (Bản dịch) .
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1955年 6月 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示。1955年 6月 23日胡志明主席在南宁火车站的发言稿。资料:中国档案₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 10

Điện ngày 29/8/1954 của La Quý Ba Đại sứ đầu tiên củaTrung Quốc báo cáo TW Đảng Cộng sản Trung Quốc về lễ tiếp đón đại sứ ở Việt Nam (Ảnh 1, Ảnh 2).(Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.中国驻越最早大使罗贵波给中国外交部有关在越南接任大使及越南迎接仪式的电报资料:中国档案

₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 9

Điện của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng nhân dịp đón năm mới 1952 (Ảnh 1, 2). Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.趁1952年新年的机会胡主席给毛泽东主席致电拜年资料:中国档案

₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 8

Điện ngày 08/01/1951 của Hồ Chí Minh gửi đồng chí Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu. (Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc. 胡主席给周恩来及邓颖超写的电函档案资料:中国
Thư Điện của Hồ Chí Minh gửi :                   Đồng chí Chu Ân Lai, Đặng Dĩnh Siêu, ngày 08/01/1951Đồng chí Ân Lai, Dĩnh Siêu thân mến,₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 7

Điện ngày 13/10/1950 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giành thắng lợi ở Chiến dịch Đông Khê, Cao Bằng (Ảnh 1, 2). (Bản dịch)Điện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”.Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利”资料:中国档案
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 6

Điện mừng của Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niêm 29 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh 1, 2) (Bản dịch)  và điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai (Ảnh 3, 4). Tháng 6/1950. (Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.1950年6月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报资料:中国档案₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 5

Điện ngày 12/5/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh mừng thọ Người 60 tuổi (Ảnh 1) (Bản dịch) và Điện ngày 20/5/1950 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông cảm ơn lời chúc thọ
Nhân dịp đồng chí 60 tuổi thay mặt Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân tôi nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí.
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 4

Điện ngày 05/12/1948 của Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị cử 03 cán bộ quân sự sang giúp. (Bản dịch)Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.印支共产党政治局发给中共中央的电报,建议派三位军事顾问来协助。资料:胡志明博物馆
₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 3

Điện ngày 20/2/1948 của TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc mời đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc dự Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập vào tháng 8/1948.
Điện của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửiBan  Chấp hành TW ĐĐảng Cộng sản Trung Quốc. 20/02/1948.₪ Đọc thêm →Không có nhận xét nào: 


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 2

Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông dương
Điện ngày 18/4/1947 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v đề nghị góp ý kiến về cuộc kháng chiến chống Pháp và các chính sách trong kháng chiến.(Bản dịch)Điện của Ban  Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Trung Quốc

Việc khai thông liên lạc là việc đáng chúc mừng. Như vậy cuộc kháng chiến của Việt Nam không bị cô lập nữa, mà sẽ giành được sự ủng hộ của giai cấp vô sản thế giới, đặc biệt là Đảng Trung Quốc anh em trên phương diện chính trị, tinh thần, vật chất. Từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên thông báo những tin tức và tình hình kháng chiến  chống Pháp của Việt Nam và chính sách của Đảng và Chính phủ trong kháng chiến. Hy vọng các đồng chí có thể thường xuyên  đề xuất ý kiến và góp  ý.
1947年4月18日,印度支那共产党政治局致电通知建议中共中央为越南抗法政策提出建议。
资料:中国档案  (Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.)


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 – 1969) – Kỳ 1

Hà Nội và Bắc Kinh thông qua tài liệu lưu trữ nhằm giới thiệu với người xem quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc.Triển lãm trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật phản ảnh hoạt động của Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; mối quan hệ giữa Việt Cộng và Trung Cộng, hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu. Triển lãm đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh  đã gửi thư chúc mừng. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tới tham dự, cắt băng khai mạc Triển lãm và ghi cảm tưởng.

Nhằm đáp ứng hiểu biết đông đảo độc giả, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp tục giới thiệu những tài liệu, hình ảnh và hiện vật của Triển lãm trên trang Website của Cục: 

http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Home.asp. (trang đã bị gỡ xuống)

Nay trang này của đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy xuống ảnh tài liệu khỏi trang của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Nay chúng tôi lấy quyết định tái lập trang mới, hầu hy vọng sẽ giúp độc giả có thể hiểu rõ hơn về quan hệ Trung Cộng với người bạn lớn của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai.Mục lục:

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông …..[ Kỳ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 ]

Tham khảo:1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc  (trước năm 1945)
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1945 – 1969)

3. Đảng nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững (1994 – 2006)


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông …..[ Kỳ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 ]

Tags: , ,

Comments are closed.