Ngày Quốc Hận chia đôi đất nước: 20-7-1954, một hệ lụy đưa tai họa cho Việt Nam


Nghe Ông Phạm Trần Anh nhận định về ngày này qua video (phần 2) phút thứ 14.32

https://youtu.be/yC_7Y3BbhFE

Comments are closed.