Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên là gì? sau 10 năm thực hiện như thế nào? – VNTB


15.06.2023 11:37

VNTB – Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên sau 10 năm thực hiện

Nguyễn Nam

(VNTB) – “Già làng Tây nguyên” hiện cũng đã… “tự diễn biến – tự chuyển hóa”

Năm 2009, ở Tây nguyên có một Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu khu vực Tây nguyên với sự có mặt của 241 Già làng tiêu biểu của 5 tỉnh Tây nguyên và 6 tỉnh phụ cận. Một “Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên” đã ra đời ở dịp đó.

Ngày 19-3-2019, một tổng kết sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên được công bố, trong đó có đoạn cho thấy kết quả khá như ý. Và điều này khi mang ra để lý giải vụ việc ‘tấn công’ vào 2 trụ sở công quyền ở Tây nguyên hôm 11-6-2023, đưa đến ngờ vực rất có thể qua đợt dịch Covid-19, “Già làng Tây nguyên” hiện cũng đã… “tự diễn biến – tự chuyển hóa”.

Rộng đường dư luận, và cũng tránh bị quy chụp theo điều luật hình sự 331, xin trích đăng ở đây một phần của nội dung tổng kết 10 năm “Quyết tâm thư của Già làng Tây nguyên” được công khai ở hội nghị diễn ra hôm 19-3-2019 với sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

“(…) Già làng các dân tộc Tây Nguyên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Tây nguyên ngày càng ổn định, phát triển.

Các Già làng là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Trong 10 năm qua, các Già làng Tây Nguyên đã tổ chức hơn 10.560 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ về tình cảm, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Già làng đã nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về đoàn kết các dân tộc, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước.

Già làng thật sự là nhân tố tích cực, là nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động. Nhiều Già làng tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình trong việc vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống, vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại bon, buôn làng.

Già làng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đẩy mạnh lao động sản xuất, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đất Tây nguyên, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với mọi công việc của buôn làng, luôn đi sâu đi sát giúp đỡ, hướng dẫn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đẩy mạnh lao động sản xuất, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh ở địa phương để phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiều Già làng bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, với nhiệt huyết, trách nhiệm đã truyền lửa cho đồng bào các dân tộc một ý chí không cam chịu đói nghèo, vươn lên thoát nghèo, làm giầu cho gia đình, cho quê hương; phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, tái định cư, không di cư tự do; bảo vệ rừng, không phá rừng, không bỏ nương rẫy.

Già làng hướng dẫn đồng bào các dân tộc từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, tăng thu nhập xóa nghèo bền vững. Già làng cùng các đơn vị Quân đội trên địa bàn đã tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện có hiệu quả công tác định canh, định cư, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Già làng thường xuyên vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây nguyên.

Thông qua họp dân, sinh hoạt cộng đồng, các Già làng thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của quân và dân các dân tộc Tây nguyên; phân tích, giảng giải cho đồng bào thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trong giảm nghèo, định canh, định cư, làm đường giao thông, chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Những buôn làng có điểm nóng, có những dấu hiệu bất ổn, Già làng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đêm ngày bám buôn làng, đi từng nhà để tuyên truyền, vận đồng đồng bào về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giữ vững quốc phòng – an ninh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực phản động…

Các Già làng vận động gia đình, dòng tộc, đồng bào đăng ký thực hiện “Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy…”, khu dân cư “An toàn, lành mạnh…”.

Già làng đã phát huy vai trò của người cao tuổi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, làm nòng cốt trong các phong trào ở buôn làng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”. Già làng thường xuyên tham dự sinh hoạt Hội ở cơ sở, quan tâm xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi, cũng như các tổ chức đoàn thể ở từng buôn làng, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội, làm nòng cốt trong các hoạt động, phong trào ở buôn làng để mọi người cao tuổi đều sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của mình đối với cuộc sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số ở cộng đồng, khu dân cư, cùng buôn làng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của từng dân tộc, trong quá trình tổ chức các lễ hội có kèm theo đánh cồng chiêng, kể chuyện xưa, hát sử ca, đã tạo không khí cởi mở, tăng cường đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Qua các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Già làng tham gia tích cực, có trách nhiệm giới thiệu những người tiêu biểu, xứng đáng vào các tổ chức chính trị – xã hội.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Già làng tham gia ý kiến thẳng thắn, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo vệ chính quyền ở địa phương, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí…” (dừng trích).

Comments are closed.