Archive for June 6th, 2023


Nhắc lại cuộc Nam tiến vĩ đại của dân Việt – Vương Hồng Sển

Tuesday, June 6th, 2023

Nối dõi tổ tiên, trong cuộc Nam tiến vĩ đại.

Đến bây giờ, còn phân phân bất nhứt: các học giả vẫn bàn cãi không thôi chung quanh hai tiếng “Sài” “Gòn”, chẳng biết từ đâu, bởi đâu mà có. Kẻ nói vầy, người nói khác, không ai chịu ai. Tranh luận mãi càng thêm rối trí, không bổ ích vào đâu. Một điều an ủi chung cho hạng gàn như tôi là chính trong tập khảo cứu năm 1885, nhà bác học uyên thâm trong Nam, cụ Trương Vĩnh Ký, cũng tỏ ra bối rối như ai!

Để dọn đường tìm hiểu thêm về nguồn gốc “Sài Gòn” của người Việt, chúng tôi trước tiên, xin tóm tắt cuộc Nam tiến như sau:

(more…)

Chuyện Việt Nam Thứ Ba 06/06/2023; *“tinh giản biên chế”? *Tham nhũng: Chứng cớ sờ sờ ra đấy… *Khủng hoảng y tế vẫn chưa dừng. *Cắt điện triền miên, Hạ Long đón du khách kiểu gì? *Hà Nội nóng ‘chảy mỡ’, Đồng Nai gặp ‘đại hồng thủy’ *Sinh viên ra trường “bao” có việc làm ‘chạy xe ôm’

Tuesday, June 6th, 2023

Quê Hương tổng hợp


Khó hay dễ thực hiện chính sách “tinh giản biên chế”?

RFA – 05/6/2023

Đội ngũ tham gia phục vụ Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 29/1/2021 (minh họa). 

AFP PHOTO 

(more…)