Archive for June 13th, 2023


Chuyện Việt Nam Thứ Ba 13 tháng 6 năm 2023

Tuesday, June 13th, 2023

Quê Hương tổng hợp

Tổng thống Hàn Quốc và hơn 200 doanh nghiệp lớn sắp thăm Việt Nam 

13/6/2023 


VOA Tiếng Việt 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đoàn 205 doanh nghiệp lớn sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 22-24/6, Reuters và Yonhap dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm 13/6.

(more…)

VNTB – Tranh chấp đất đai ở Tây nguyên đã có từ thời Tây Nguyên được gọi là “Hoàng triều cương thổ”

Tuesday, June 13th, 2023

13.06.2023 5:22

VNTB – Tranh chấp đất đai ở Tây nguyên

Hồng Dân – Định Tường

(VNTB) –  Tranh chấp trong sử dụng đất lâm nghiệp gắn liền với vấn đề phá rừng, lấn chiếm rừng, di dân tự do… đã có từ thời Tây Nguyên được gọi là “Hoàng triều cương thổ”.

(more…)