Archive for June 26th, 2023


Chuyện Việt Nam Thứ Hai 26/06/2023

Monday, June 26th, 2023

Quê Hương tổng hợp


Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính thăm Bắc Kinh giữa lúc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam

RFA –
26/6/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bắc Kinh giữa  lúc tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam

Ông Phạm Minh Chính bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Lý Cườnng hôm 26/6/2023 

https://www.rfa.org/++plone++rfa-resources/img/icon-zoom.pngReuters 

(more…)